Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00818/2021
Első irat érkezett: 04/12/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.21.009/2019/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/28/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Miskolci Törvényszék 10.P.22.529/2016/45. számú ítélete, a Debreceni Ítélőtábla Pf.I20.054/2019/4. számú ítélete és a Kúria Pfv.III.21.009/2019/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó mint felperes bírósági jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított keresetet egy korábbi ügyében eljáró alperesi bíróság ellen hivatkozással arra, hogy az eljárási cselekmények, mulasztások az eljárás egészét tekintve a per befejezését jelentősen késleltették és a tisztességes eljáráshoz való jogát sértették meg. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította, melyet a másodfokú bíróság - részben helyt adva az indítványozó felperes keresetének- az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta és az alperest 200 000 Ft. megfizetésére kötelezte. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. Az indítványozó álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz való alapjogát és a jogorvoslathoz való alapjogát sértik a bírósági döntések, sérült a pártatlanság követelménye, a jogértelmezés alkotmányos követelménye, ezen belül az önkényes mérlegelés tilalma, az ügy ésszerű időn belüli elbírálásához való jog, az érdemi és hatékony jogorvoslathoz való jog, továbbá a bíróságok az indokolási kötelezettségüknek nem tettek eleget. Mindez az indítványozó tulajdonhoz való jogának megsértését is eredményezte..
.
Támadott jogi aktus:
    A Miskolci Törvényszék 10.P.22.529/2016/45. számú ítélete, a Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.054/2019/4. számú ítélete, a Kúria Pfv.III.21.009/2019/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_818_2_2021_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_818_2_2021_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.11.23 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_818_2021.pdfSz_IV_818_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.