Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01757/2019
Első irat érkezett: 10/30/2019
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Pk.II.20.474/2019/2. számú végzése elleni alkotányjogi panasz (választási ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés) (Ve. 233. § -- választási ügyben a választási szerv határozatával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott bírói döntés ellen)
Soron kívüli eljárás.
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/30/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó − az Abtv. 27. § alapján és a Ve. 233. §-a alapján − a Debreceni Ítélőtábla Pk.II.20.474/2019/2. számú végzése, a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 97/2019. (X. 18.) számú határozata és a Rakamaz Város Helyi Választási Bizottságának 58/2019. (X.14.) számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Rakamaz Város helyi Választási Bizottsága (HVB) a 58/2019. (X.14.) számú határozatával megállapította a helyi polgármester választás eredményességét és a független polgármester jelölt nyertességét. Az indítványozó - ellenérdekű polgármesterjelöltként - fellebbezést terjesztett elő a határozattal szemben a Ve. 2. § (1) bekezdés a.) c.) és e.) pontjában foglalt alapelvek sérelmére hivatkozással. Kifejtette, hogy a meghirdetettekkel szemben eltérő színű pecsétet haasználtak több szavazókörben, két szavazókörben szavazólap hiány volt, a polgármester, alpolgármester és jogi képviselőjük már a zárás előtt a helyszínen tartózkodtak és a hivatalos eredmények beérkeztét megelőzőzen már közölték a végeredményt, a rakamazi Tükör magazin a választás napján is megtekinthető volt, amely alkalmas volt a választói akarat befolyásolására, ezért a választás alapelveit megsértették. A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Területi Választási Bizottság a 97/2019. (X. 18.) számú határozatával (TVB) a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasította az érintettség hiányára hivatkozással. A határozat ellen felülvizsgálati kérelemmel fordult az indítványozó a Debreceni Ítélőtáblához. A bíróság a felülvizsgálati kérelmet nem találta alaposnak és a HVB és TVB határozatokat helybenhagyta, azzal, hogy az érintettséget nem találta kétségesnek.
Az indítványozó álláspontja szerint azáltal, hogy a hatóságok nem kellő részletességgel indokolták a határozataikat, hogy a kérelmeiben meghatározott szempontokat nem vették figyelembe, a tényeket és bizonyítékokat nem értékelteék összességében és teljes körűen, sérült az Alaptörvény XXIII. cikk (8) bekezdésében foglalt alapjoga, a XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való joga, a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való joga, valamint a XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való joga. .
.
Támadott jogi aktus:
    A Debreceni Ítélőtábla Pk.II.20.474/2019/2. számú végzése, a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 97/2019. (X. 18.) számú határozata és a Rakamaz Város Helyi Választási Bizottságának 58/2019. (X. 14.) számú határozata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIII. cikk (8) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1757_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1757_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.11.05 13:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.