Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02589/2022
Első irat érkezett: 11/21/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.37.601/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (külföldön kötött házasság magyarországi anyakönyvezése bejegyzett élettársi kapcsolatként)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/18/2023
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
11/21/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszukban a Fővárosi Törvényszék 111.K.706.727/2021/15. számú ítélete és a Kúria Kfv.I.37.601/2022/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték.
A német, illetve magyar állampolgárságú azonos nemű indítványozók Németországban házasságot kötöttek, majd kérték Magyarországon a külföldön kötött házasságuk bejegyzett élettársi kapcsolatként történő anyakönyvezését. A hatóság a kérelmet elutasította. Indokolásában arra hivatkozott, hogy az igazságügyi miniszter állásfoglalása alapján a magyar jog szempontjából az Alaptörvény L) cikkének (1) bekezdéséből következően az azonos nemű személyek által kötött házasságot Magyarországon nem létezőnek kell tekinteni. Az azonos nemű felek között külföldön kötött házasság bejegyzett élettársi kapcsolatként történő hazai elismerésére vonatkozóan azonban sem a nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Nmjtv.), sem más jogszabály nem tartalmaz rendelkezést, ennek hiányában pedig nincs mód a kérelem teljesítésére. Az indítványozók a határozat ellen bírósághoz fordultak, a Fővárosi Törvényszék az alkotmányjogi panaszban sérelmezett 111.K.706.727/2021/15. számú ítéletével a keresetet elutasította. A Kúria az indítványozók felülvizsgálati kérelmének befogadását megtagadta.
Az indítványozók álláspontja szerint az a jogértelmezés, amely a külföldön azonos neműek által kötött házasságot teljes egészében "nem létezőnek", valamint az Nmjtv.-ben foglaltakkal ellentétesen a magyar jogban "ismeretlennek" tekinti, ezért megtagadja annak bejegyzett élettársi kapcsolatként történő anyakönyvezését, ellentétes az Alaptörvény II. cikkével és VI. cikk (1) bekezdésével, mivel lehetetlenné teszi számukra, hogy tartós életközösségük a magyar jogban a házassághoz hasonló jogi elismerést nyerjen..
.
Támadott jogi aktus:
    A Fővárosi Törvényszék 111.K.706.727/2021/15. számú ítélete, a Kúria Kfv.I.37.601/2022/3. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2589_2_2022_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdfIV_2589_2_2022_Indkieg_egys_szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_2589_15_2022_IM_Allásfog_anonim.pdfIV_2589_15_2022_IM_Allásfog_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2023.11.21 13:00:00 3. öttagú tanács
2024.02.05 13:00:00 3. öttagú tanács

.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. Kfv.I.37.601/2022/3 of the Curia (registration of a foreign marriage as a registered partnership in Hungary)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.