Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01463/2022
Első irat érkezett: 06/22/2022
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.159/2021/39. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kábítószer-kereskedelem)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.159/2021/39. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 31.B.350/2020/70. számú ítélete ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
Az indítványozó ellen kábítószerrel visszaélés tárgyában volt büntetőeljárás folyamatban. A Be. iratmegismerésre vonatkozó rendelkezési ellenére az indítványozó a nyomozás során keletkezett iratokat sem a nyomozás alatt, sem pedig a nyomozás lezárását követően nem ismerhette meg. Az indítványozó ezt az eljárás során több ízben jelezte, ennek ellenére az eljáró bíróságok nem tettek eleget a kérelemnek. Az indítványozó álláspontja szerint ennek következtében nem tudok hatékonyan védekezni az eljárásban. Az indítványozó az iratokkal a jogorvoslat benyújtásakor sem rendelkezett, és a másodfokú eljárásban sem biztosították számára kielégítő módon az iratok megismerésének lehetőségét.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljárás során sérült a tisztességes bírói eljáráshoz, a védelemhez és a jogorvoslathoz való joga. Erre tekintettel kéri a támadott döntések alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését..
.
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.159/2021/39. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 31.B.350/2020/70. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1463_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1463_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .