Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02145/2022
Első irat érkezett: 09/20/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.37.049/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (életkorhoz kötött kötelező védőoltás alóli mentesség)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/09/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.VI.37.049/2022/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és részbeli megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól. Másodlagosan - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - kéri az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 58. § (3a) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását.
Az indítványozó gyermeke 15 hónapos korában megkapta az MMR kötelező védőoltást és a Prevenar 13 oltást. Az oltást követően autoimmun betegsége (juvenilis idiopathiás arthritis, JIA) alakult ki nála, magas, elhúzódó lázas állapottal. Az anya a védőoltások és a gyermek betegsége között összefüggést látott, ezért kérte ennek megállapítását az Országos Epidemiológiai Központtól (OEK). Az OEK többször is tájékoztatta a felperest arról, hogy az MMR oltás és a JIA közötti ok-okozati összefüggést epidemiológiai adatok nem támasztják alá, vizsgálatok sem erősítik meg, a JIA kisgyermekkorban, fertőzés után alakul ki, arra genetikailag determinált egyénekben. Az indítványozó ezt követően kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárást, a gyermek következő védőoltás alóli mentesítése céljából. Kérelmét a közigazgatási hatóság első- és másodfokon is elutasította; a hatósági döntések ellen az indítványozó bírósághoz fordult. A bíróság az indítványozó keresetét elutasította, a felülvizsgálati eljárás során a Kúria a bíróság ítéletét a közigazgatási határozatokra kiterjedően hatályon kívül helyezte és az elsőfokú hatóságot új eljárásra kötelezte. A megismételt eljárásban a hatóság az indítványozó mentesítésre irányuló kérelmét részben helybenhagyta; a DTPa+IPV és a DTPa védőoltás elleni mentesítést elutasította, az MMR és Hepatitis B elleni védőoltások alóli mentesítést helybenhagyta; a bíróság az indítványozó keresetét elutasította, a Kúria a felülvizsgálati kérelem folytán a panaszban sérelmezett ítéletével a jogerős bírósági ítéletet hatályában fenntartotta. A kúriai döntés elvi tartalma szerint a kötelező védőoltás alóli mentesítési eljárásban a bizonyítási teher az indítványozóra esik, az ő kötelezettsége a megfelelő orvosi szakvélemény benyújtása, vagyis annak bizonyítása, hogy a mentesítés törvényi feltételei fennállnak. Ha a közigazgatási határozat alapjául igazságügyi orvosszakértői vélemény szolgál, annak megdöntésére igazságügyi orvosszakértői vélemény alkalmas.
Az indítványozó előadja, hogy a DPTa oltások alóli mentességet annak ellenére nem állapították meg, hogy az oltást szakértő és kezelőorvos is ellenjavallotta. Érvelése szerint eltérő szakmai álláspontok esetén a beteg, illetve törvényes képviselője jogosult annak eldöntésére, hogy melyik álláspontot fogadja el. A bizonyítási teher megfordításával, a bíróságok nem teljeskörű tájékoztatásával, a költségfizetési kötelezettség előírásával az eljárás során sérült a lelkiismereti- és vallásszabadság gyakorlásához fűződő joga, a gyermek nevelésének megválasztásához fűződő joga, valamint a tisztességes közigazgatási és bírósági eljáráshoz fűződő joga, valamint a gyermeknek a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez való joga..
.
Támadott jogi aktus:
  az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 58. § (3a) bekezdés
  a Kúria Kfv.VI.37.049/2022/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
III. cikk (2) bekezdés
VII. cikk (1) bekezdés
X. cikk (2) bekezdés
XVI. cikk (2) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2145_2_2022_Indkieg_egy.szerk_anonim.pdfIV_2145_2_2022_Indkieg_egy.szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .