Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01223/2019
Első irat érkezett: 07/19/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.37.160/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.VI.37.160/2018/8. számú ítélete és azonos számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - Parkerdő Zrt. - kezelésében álló ingatlanon ismeretlen személy zöldhulladékot helyezett el, ezért az elsőfokú közigazgatási szerv kötelezte az indítványozót a zöldhulladék elszállítására. Az indítványozó a jogerős határozattal szemben bírósághoz fordult, keresetében a közigazgatási szerv kötelezését kérte bizonyítás lefolytatására, a tényállás tisztázására, a szemetelő ismeretlen személy felkutatására, álláspontja szerint ugyanis a Ket. szabályai szerint őt csak háttérfelelősség terheli, a bizonyítás sikertelensége esetén. Keresetét a bíróság elutasította, a Kúria a felülvizsgálati indítványát elutasította. A bíróságok álláspontja szerint az ügyben a hulladékról szóló 2012 évi CLXXXV. törvény (Htv.) szabályait kell alkalmazni, ami alapján a hulladék elszállítása az indítványozót terheli.
Az indítványozó szerint a bíróságok döntése sértik a tisztességes eljáráshoz fűződő alapjogát, mert indokolás nélkül alkalmazták a speciális jogszabályi rendelkezést és mellőzték az általános eljárási szabályok alkalmazását, az esetleges jogszabályi kollízió feloldásával nem fordultak az Alkotmánybírósághoz, valamint döntésüket rendkívül rövid idő alatt hozták meg, ami a szintén a tisztességes eljárás részét képező ésszerű időn belüli döntéshez való jogát sérti. .
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Pfv.VI.37.160/2018/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1223_2_2019_egys.szerk_anonim.pdfIV_1223_2_2019_egys.szerk_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.