Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01243/2019
Első irat érkezett: 07/23/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VI.37.725/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ellátás visszautasítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 08/29/2019
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
12/08/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. § alapján - a Kúria Kfv.VI.37.725/2018/4. számú ítélete és a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.28.329/2017/3. számú ítélete megsemmisítését kérték.
Az indítványozók gyermeke kemoterápiás kezelésben részesült. A szülők a kezelés miatt kialakult rossz vérkép és mellékhatások miatt a további kemoterápiás kezelést visszautasították. A kórház jelzése alapján az elsőfokú gyámhatóság a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről döntött, a gyermeket nevelőszülőnél helyezte el, részére gyermekvédelmi gyámot rendelt el, és a szülők felügyeleti jogát szüneteltette. A másodfokú határozat az elsőfokú határozatot megsemmisítette, azonban megállapította, hogy a gyermek veszélyeztetettsége fennáll, a szükséges kezelés visszautasításával a szülők akadályozzák a gyermek testi fejlődését. A szülők a döntés ellen keresetet terjesztettek elő annak téves indokolására hivatkozva. A bíróság a szülők keresetét elutasította. A Kúria a döntést hatályában fenntartotta.
Az indítványozók álláspontja szerint a támadott döntések sértik gyermekük emberi méltóságát és a szülők egészségügyi ellátásokra vonatkozó döntési jogát, valamint a szülők nevelési szabadságát. Álláspontjuk szerint alkotmányjogi jelentőségű kérdés, hogy hogyan és milyen keretek között gyakorolható az ellátás visszautasításához való jog..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Kfv.VI.37.725/2018/4. számú ítélete
  Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 12.K.28.329/2017/3. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
XVI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (2) bekezdés
XVI. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1243_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_1243_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.11.10 14:00:00 3. öttagú tanács
  2020.12.08 14:00:00 3. öttagú tanács

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Kfv.VI.37.725/2018/4 of the Curia (rejection of benefits)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .