Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02003/2019
Első irat érkezett: 12/16/2019
.
Az ügy tárgya: A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.247/2019/24. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.247/2019/24. számú ítélete megsemmisítését kérte.
Az indítványozóval - perbeli felperessel - szemben az illetékes hatóság telekadó fizetési kötelezettséget állapított meg. Az indítványozó kereseti kérelmében a határozatok megsemmisítését és az alperesi hatóságot új határozat meghozatalára utasítását kérte. A bíróság az indítványozó keresetét elutasította.
Az indítványozó szerint sérült a tulajdonhoz való joga és a jogorvoslathoz való joga, mivel a szakértő kirendeléséről nem kapott tájékoztatást, a szakvéleményt nem küldték meg részére, nem hívták fel nyilatkozattételre és ezzel összefüggésben nem tartottak tárgyalást..
.
Támadott jogi aktus:
    Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.247/2019/24. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2003_0_2019_indítvány_anonimizált.pdfIV_2003_0_2019_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.