Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00780/2022
Első irat érkezett: 03/23/2022
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 43.Pf.636.311/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felmondás érvénytelenségének megállapítása,deviza alapú kölcsönszerződés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/23/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. §-a szerinti beadványban a Fővárosi Törvényszék 43.Pf.636.311/2021/7. számú ítélete és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 22.P.52.221/2020/25-I. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó előadása szerint a testvérével együtt keresetet nyújtott be a bírósághoz, melyben annak megállapítását kérte, hogy a közjegyző által készített felmondás érvénytelen. Az alperesi bankok ugyanis a lejárttá vált követelésük miatt felmondást alkalmaztak, így közvetlen végrehajtás kezdeményezésére voltak jogosultak. Az indítványozó szerint megóvandó joga az, hogy csak érvényes és a jogszabályoknak mindenben megfelelő eljárásban, csak jogszerű felmondással legyen folytatható ellene végrehajtás. Az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét elutasította, melyet a másodfokú bíróság helybenhagyott.
Az indítványozó álláspontja szerint az elsőfokú bíróság által megjelölt Vht. jogszabályai nem biztosítják a felmondás érvénytelenségére vonatkozó kifogás vagy kereset érdemi elbírálására irányuló eljárás lefolytatását, ezért a bíróságnak ez a hivatkozása jogsértő és megalapozatlan, és sérti a tisztességes eljáráshoz való alapjogát. .
.
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Törvényszék 43.Pf.636.311/2021/7. számú ítélete és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 22.P.52.221/2020/25-I. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
R) cikk (2) bekezdés
XIII. cikk
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_780_4_2022_ind_egys.pdfIV_780_4_2022_ind_egys.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .