Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02866/2022
Első irat érkezett: 12/16/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.V.37.405/2022/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat jogszerűsége, nyilvántartásból törlés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/20/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.V.37.405/2022/13. számú végzése ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
Az indítványozó (az alapul fekvő ügyben I. rendű alperesi érdekelt) önkormányzat - képviselő-testületi határozat alapján - együttműködési megállapodást kötött a felperessel. A megállapodás alapján az indítványozó egyes vízterületek halászati jogát a felperesnek határozott időre haszonbérbe adta, míg más vízterületek tekintetében a felperes az együttműködési megállapodásra tekintettel volt jogosult (és kötelezett) a halászati jog gyakorlásával összefüggő feladatok elvégzésére. A szerződés lejártával az együttműködési megállapodás megszűnt, így az illetékes kormányhivatal (az ügyben alperes) a felperest törölte a halgazdálkodásra jogosultak nyilvántartásából. A felperes a döntés ellen keresettel élt, amelyben előadta, hogy a halászati jog nem a haszonbérleti szerződés alapján, hanem az együttműködési megállapodásra tekintettel illeti meg, és ez a jogosultság a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény (a továbbiakban Hhtv.) alapján, törvény erejénél fogva 2028. augusztus 31-ig gyakorolható. Az indítványozó a kereset elutasítását kérte. Az elsőfokú bíróság a keresetet ítéletével elutasította. A felperes a döntés ellen felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő; a Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára utasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria döntése sérti az indítványozó tulajdonhoz való jogát..
.
Indítványozó:
  Mezőtúr Város Önkormányzat
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Kfv.V.37.405/2022/13. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
32. cikk (1) bekezdés
32. cikk (1) bekezdés e) pont
32. cikk (1) bekezdés f) pont
32. cikk (1) bekezdés g) pont

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2866_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2866_2_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_2866_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2866_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .