Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00148/2023
Első irat érkezett: 01/19/2023
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.III.20.232/2022/10. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, környezetszennyezés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/20/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.III.20.232/2022/10. számú részítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.607/2021/6. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 71.P.24.412/2015/216. számú rész- és közbenső ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók az ingatlan adásvételi szerződéstől elálltak és keresetben kérték káruk megállapítását az alperesekkel szemben, hivatkozással arra, hogy az általuk vásárolt társasházi lakások környezeti szennyezettsége, és az ott bekövetkezett robbanások miatt a lakások használhatatlanok.
Az indítványozók előadása szerint az Alkotmánybíróság az 5/2022. (IV. 14.) AB határozatban megsemmisítette az alapügyben hozott valamennyi bírósági határozatot. Egyidejűleg az alapügyben hozott ítélőtáblai ítélet hatályon kívül helyező részét tekintve a bíróságok előtt folyamatban volt egy felülvizsgálati eljárás az Alkotmánybíróság határozatának meghozatalakor, mely során a jelen alkotmányjogi panaszban sérelmezett bírósági döntések születtek. Az indítványozók előadása szerint az alkotmánybírósági határozat rendelkező részének figyelembe vételére, és az alaptörvény-ellenesség kiküszöböléséhez szükségszerűen a teljes eljárás lefolytatására lett volna szükség, ezzel szemben a Kúria részítélete csak rögzíti az Alkotmánybíróság határozatát, mely állításuk szerint sérti a jogállamiság illetve jogbiztonság alkotmányos garanciáit, másrészt a bíróság nem érvényesítette az Alkotmánybíróság által kidolgozott mércét. Továbbá azért is kérik a sérelmezett döntések megsemmisítését, mert az indítványozók magán- és családi élethez, törvény előtti egyenlőséghez, testi és lelki egészséghez, tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz, tulajdonhoz és egészséges környezethez való alapjogát sértik. .
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Pfv.III.20.232/2022/10. számú részítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.607/2021/6. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 71.P.24.412/2015/216. számú rész- és közbenső ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
VI. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XX. cikk (1) bekezdés
XX. cikk (2) bekezdés
XXI. cikk
XXI. cikk (1) bekezdés
XXI. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_148_4_2023_Indegys_anonim.pdfIV_148_4_2023_Indegys_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.