Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00647/2021
Első irat érkezett: 03/19/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.II.20.549/2020/32. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (házastársi közös vagyon megosztása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.II.20.549/2020/32. számú ítélete, a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.405/2019/9. számú ítélete és a Szegedi Törvényszék 13.P.20.065/2019/24. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó és volt házastársa között a házastársi közös vagyon megosztási iránt folyt eljárás a Szegedi Törvényszék előtt elsőfokon, a Szegedi Ítélőtábla előtt másodfokon, majd az indítványozó felülvizsgálati kérelme folytán felülvizsgálati eljárásra is sor került a Kúria előtt. A bírósági ítéletek révén létrejött vagyonmegosztás az indítványozó álláspontja szerint számára rendkívül méltánytalan és jogszerűtlen helyzetet okozott, annak eredményeképpen a bíróságok szinte minden vagyonát korábbi házastársának ítélték.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok megsértették a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert eljárásuk során a bizonyítékok mérlegelésének hiányosságai következtében a felperest (az indítványozó korábbi házastársát) egyértelmű előnybe hozták az indítványozóval szemben, továbbá egy meghatározott pénzösszegnek a felperes részére történt megítélése a kétszeres ítélet tilalmába ütközött. Álláspontja szerint továbbá megsértették a tulajdonhoz való jogát is, ugyanis a korábban a házastársak által megosztott, tehát az indítványozó által jogszerűen megszerzett és birtokolt vagyon egy részét is a felperesnek ítélték az eljáró bíróságok..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Pfv.II.20.549/2020/32. számú ítélete, a Szegedi Ítélőtábla Pf.II.20.405/2019/9. számú ítélete, a Szegedi Törvényszék 13.P.20.065/2019/24. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_647_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_647_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.11.23 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_647_2021.pdfSz_IV_647_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.