Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00173/2023
Első irat érkezett: 01/24/2023
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 53.Pf.632.106/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (társasházi közgyűlési határozat érvénytelensége)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/23/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 53.Pf.632.106/2022/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó tulajdonostárs egy társasházban, melynek egy közgyűlésére szóló meghívót részére határidőben nem kézbesítettek, ezért azon nem vett részt. A közgyűlés több határozatot hozott, többek között elfogadta a társasház 2018. évi költségvetését. Az indítványozó alaki és érdemi okokból kérte a bíróságtól a közgyűlési határozatok érvénytelenségének megállapítását. Az elsőfokú bíróság a kereseti kérelmeket elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok megsértették a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog részének tekintett fegyverek egyenlőségének elvét, és az indokolt bírói döntéshez való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Törvényszék 53.Pf.632.106/2022/5. számú ítélete
    Pesti Központi Kerületi Bíróság 25.P.50751/2021/15-I. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_173_0_2023_Inditvany.anonim.pdfIV_173_0_2023_Inditvany.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.