Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02663/2022
Első irat érkezett: 12/01/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.II.1.230/2021/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kábítószer-kereskedelem bűntette)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/21/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Bfv.II.1.230/2021/10. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.5/2021/43. számú ítélete és a Balassagyarmati Törvényszék 19.B.77/2019/184. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az elsőfokú bíróság a külföldi állampolgárságú indítványozót társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés-büntetésre és Magyarország területéről 10 év kiutasításra ítélte. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, a kiszabott szabadságvesztés-büntetés időtartamát enyhítette, a minősítést részben megváltoztatta, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági döntések sértik a tisztességes eljáráshoz való jogát, a jogorvoslathoz való jogát, az előzetes letartóztatás indokolatlan hosszú ideig történő fenntartása sértette az a személyes szabadsághoz való jogát, valamint az egyenlő bánásmód követelményét arra tekintettel, hogy nem rendelkezett magyarországi lakóhellyel..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Bfv.II.1.230/2021/10. számú végzése, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.5/2021/43. számú ítélete és a Balassagyarmati Törvényszék 19.B.77/2019/184. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IV. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (2) bekezdés
IV. cikk (3) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2263_0_2022_indítvány.anonim.pdfIV_2263_0_2022_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .