Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01636/2019
Első irat érkezett: 10/10/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.II.389/2019/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adócsalás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/11/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Nyíregyházi Törvényszék 4.B.134/2011/69. számú ítélete, a Nyíregyházi Törvényszék 3.B.685/2017/9. számú ítélete, a Debreceni Ítélőtábla Bf.I.216/2018/4. számú ítélete és a Kúria Bfv.II.389/2019/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2000-2005. adóévek vonatkozásában az indítványozónál ellenőrzést végzett, mely során adóhiányt állapított meg, amelynek késedelmi kamatokkal együttes befizetésére felszólította. A másodfokú eléjárásban a hatóság az elsőfokú határozatot megváltoztatta, és az adóhiány összegét jelentős mértékben csökkentette. Az indítványozó keresetet indított a Fővárosi Bíróság előtt, hivatkozással arra, hogy az adóhatóság családi adózásnak megfelelő vizsgálatot végzett, melyet a magyar adójogi szabályozás nem ismer, és nem is tesz lehetővé. Az indítványozónál ugyanis a férj és a feleség bevételeit és kiadásait összemosva közös vagyonmérleget vett fel, mely ellentétes a hatályos adójogi szabályozással. Az indítványozó ellen ezt követően büntetőeljárás indult, amely az adóhatósági határozatokat vette alapul. Időközben a bíróság az adóhatósági határozatokat hatályon kívül helyezte a közigazgatási eljárásban, később megállapította, hogy nem volt adóhiány, ennek ellenére a büntetőeljárás folytatódott. A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróság az indíványozót pénzbüntetésre ítélte, amit a másodfokú bíróság megrovás intézkedésre enyhített. A Kúria az elsőfokú bírói döntést és a jogerős döntést hatályában fenntartotta.
Az indíványozó álláspontja szerint az adóhatósági és nyomozati eljárás egymás mellett párhuzamosan futó volta a büntető eljársában a terheltet megillető, az ártatlanság vélelméből levezetett alkotmányos garanciák védelmét kizárta. A vádirat kellékhiányos, volt, mert a hatályos Be. 217. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt kötelező követelményeket nem tartalmazta, tehét a vád bizonyítása nem a bíróság, hanem a vádhatóság feladata lett volna. Azzal, hogy a bíróságok elfogadták a hiányos vádiratot, lényegében mentesítették a vádhatóságot a bizonyítási teher alól, mintegy hátrányba helyezve a vádlottat. A bírói döntések ezzel megsértették a tisztességes eljáráshoz való alapjogát, ártatlanság vélelmét és pártatlanság követelményét..
.
Támadott jogi aktus:
    Nyíregyházi Törvényszék 4.B.134/2011/69. számú ítélet, Nyíregyházi Törvényszék 3.B.685/2017/9. számú ítélet, Debreceni Ítélőtábla Bf.I.216/2018/4. számú ítélet, Kúria Bfv.II.389/2019/6. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1636_0_2019_indítvány.anonim.pdfIV_1636_0_2019_indítvány.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.10.13 17:00:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_1636_2019.pdfSz_IV_1636_2019.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. Bfv.II.389/2019/6 of the Curia (tax fraud)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.