Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01194/2022
Első irat érkezett: 05/16/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.VII.38.167/2021/15. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (versenyfelügyeleti ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/26/2022
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
11/29/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszában a Kúria Kfv.VII.38.167/2021/15. számú részítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri a Fővárosi Törvényszék 105.K.701.007/2020/70. számú ítéletére kiterjedő hatállyal.
Az ügy előzményéül szolgáló, gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásba a Gazdasági Versenyhivatal az indítványozót ügyfélként bevonta, majd határozatában megállapította a jogsértést, és az indítványozóra versenyfelügyeleti bírságot szabott ki. A határozat ellen az indítványozó keresetet terjesztett elő, amelyet a Fővárosi Törvényszék 105.K.701.007/2020/70. számú ítéletével elutasított. Az indítványozó felülvizsgálati kérelmét a Kúria befogadta, a jogerős ítéletet azonban az indítványozó vonatkozásában hatályában fenntartotta.
Az indítványozó a versenyfelügyeleti eljárás és a bírósági eljárás tisztességtelenségét állítja. Álláspontja szerint az eljáró versenytanács a határozatában eltért az előzetes állásponttól, az eljárási határidőt túllépte, ezzel bírságkiszabási joga elenyészett, illetve a bírság összegének meghatározása során nem alkalmazta a bírságközleményében rögzített szempontokat, mivel nem vette figyelembe, hogy az indítványozó az eljárás során együttműködött a hatósággal. A bíróság e jogsértéseket nem orvosolta, a támadott határozat érdemi, tartalmi felülvizsgálatát nem végezte el, csupán formális felülvizsgálatra szorítkozott, nem vette figyelembe, hogy a hatóság bírságot nem szabhatott volna ki, az ügyintézési határidő megtartására vonatkozó alperesi bizonyítás hiányában, pusztán az alperesi hatóság állítása alapján tekintette a határidőt megtartottnak, emellett határozatát nem indokolta megfelelően, ezért az eljárás során sérült az indítványozónak az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében és - a bírósághoz forduláshoz, a kontradiktórius eljáráshoz és az indokolt bírói döntéshez való joghoz fűződő részjogosultságokon, valamint a fegyverek egyenlőségének elvén keresztül - a XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt joga..
.
Támadott jogi aktus:
    A Kúria Kfv.VII.38.167/2021/15. számú részítélete, a Fővárosi Törvényszék 105.K.701.007/2020/70. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1194_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1194_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1194_9_2022_állásf_IM_anonim.pdfIV_1194_9_2022_állásf_IM_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.11.29 9:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the partial judgement No. Kfv.VII.38.167/2021/15 of the Curia (competition supervision case)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.