Ügyszám: IV/00078/2018
.
Első irat érkezett: 01/16/2018
.
Az ügy tárgya: A Kecskeméti Törvényszék 3.Bpkf.642/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetés-végrehajtási ügy, kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kecskeméti Törvényszék 4.Bv.302/2017/6. számú végzése és a Kecskeméti Törvényszék 3.Bpkf.642/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy a büntetés- végrehajtási intézetben az alapvető jogait sértő elhelyezés körülményeire tekintettel kártalanítási kérelmet nyújtott be az illetékes büntetés-végrehajtási intézethez. Az elsőfokú bírói döntés az indítványozó 2014 óta tartó szabadságvesztés büntetése alatt 45 nap vonatkozásában állapította meg a kártalanításra való jogosultságot. A másodfokú bíróság a döntést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a sérelmezett bírói döntések indokolása hiányos, valamint nem támasztja alá a rendelkező részben foglaltakat, amely miatt sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való joga.
          .
.
Támadott jogi aktus:
    Kecskeméti Törvényszék 4.Bv.302/2017/6. számú végzése, Kecskeméti Törvényszék 3.Bpkf.642/2017/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_78_0_2018_indítvány_anonim.pdfIV_78_0_2018_indítvány_anonim.pdf
.
.
..