Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01020/2016
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00982/2016,
.
Első irat érkezett: 05/19/2016
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bhar.I.1320/2015/47. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (emberölés bűntette)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Bhar.I.1320/2015/47. számú végzése alptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát, hogy a tárgyi DNS mintavétel ténye, illetve módja ellen nem tudott jogorvoslattal élni, továbbá az a körülmény is, hogy az ügyben a nyomozás lezárásáig nem készült el a tárgyi szakértői vélemény.
Az indítványozó álláspontja szerint sérült a tisztességes eljáráshoz való joga, mert az elsőfokú bíróság ügyészi indítvány hiányában intézkedett a tárgyi titkos információgyűjtésről.
Az indítványozó álláspontja szerint sérült a tisztességes eljáráshoz és a védelemhez való joga, mivel az őt érintő cselekmények (szemle, bizonyítási kísérlet) során nem lehetett jelen és ezzel összefüggésben észrevételezési, illetve indítványtételi jogát nem gyakorolhatta.
Álláspontja szerint esetében megvalósult az ügy észszerű határidőn belül történő elbírásának sérelme, mivel hat és fél évig volt előzetes letartóztatásban, továbbá közel egy évig tartott az elsőfokú bírósági ítélet írásba foglalása, illetve a másod- és harmadfokú tárgyalás között közel egy év telt el.
Az indítványozó embertelen és megalázó bünetésnek tartja, hogy az eljárt bíróságok tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték..
.
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Bhar.I.1320/2015/47. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (3) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1020_2_2016_ind_kieg.pdfIV_1020_2_2016_ind_kieg.pdfIV_1020_0_2016_inditvany.pdfIV_1020_0_2016_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2017.02.21 9:00:00 1. öttagú tanács
  2017.03.07 10:00:00 Teljes ülés
  2017.05.23 10:00:00 Teljes ülés
  2019.01.21 13:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .