Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01096/2022
Első irat érkezett: 05/04/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kpkf.II.41.190/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél benyújtása ÁNYK formanyomtatványon és e-papír rendszeren, idegenrendészeti ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/13/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kpkf.II.41.190/2021/2. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 6.K.704.999/2021/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A nigériai állampolgárságú indítványozó Magyarországon körülbelül tíz éve él életvitelszerűen. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (a továbbiakban: OIF) határozatával visszavonta a 2028. november 28. napjáig érvényes tartózkodási kártyáját, megállapítva, hogy tartózkodása sérti Magyarország nemzetbiztonsági érdekeit, továbbá az ország közbiztonságára veszélyt jelent. Az elsőfokú közigazgatási határozattal szemben fellebbezéssel élt, azonban az OIF az elsőfokú döntést helybenhagyta.
Az indítványozó kereseti kérelemmel élt a bírósághoz ÁNYK formanyomtatványon. Az ÁNYK formanyomtatvánnyal kapcsolatban rossz tapasztalata volt a jogi képviselőnek, így biztonság kedvéért az e-papír rendszeren keresztül is benyújtotta a kereseti kérelmet. Az OIF azonban csak az e-papír rendszeren való beérkezést igazolta. A Fővárosi Törvényszék az indítványozó keresetlevelét visszautasította, hivatkozással a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 48. § (1) bekezdés l) pontjára, megállapította ugyanis, hogy a keresetlevelet nem a jogszabályban meghatározott módon terjesztette elő. A Kúria az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való alapjogát sérti a Kúria döntése, ugyanis a jogi képviselő a fellebbezéshez csatolt mellékletekben egyértelműen bizonyította képernyőfelvételekkel, hogy a keresetet ANYK formanyomtatványon is benyújtotta, azonban a bíróság azt állítja, hogy üres borítékot küldött be a bíróságra. Álláspontja szerint a bíróságoknak a bírósághoz fordulás biztosítása érdekében minden esetben méltányosan, az ügyfél érdekeit szem előtt tartva kell eljárniuk, technikai hiányosságok miatt különösen nem lehet az informatikai rendszer tökéletlen működését az ügyfélnek hátrányos módon értékelni. .
.
Indítványozó:
  Nwabende Luke Chinaza
Támadott jogi aktus:
  a Kúria Kpkf.II.41.190/2021/2. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 6.K.704.999/2021/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1096_2_2022_Indegyseges_anonim.pdfIV_1096_2_2022_Indegyseges_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .