Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02418/2021
Első irat érkezett: 06/10/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.II.37.472/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata; bányaszolgalmi jog)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/24/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.II.37.472/2021/2. számú végzése és a Győri Törvényszék 7.K.700.656/2020/27. számú közbenső ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók birtokvédelem iránt keresetet nyújtottak be a Sárvári Járásbíróságon az ingatlanaikon jogellenesen elhelyezett vezetékek eltávolítása végett. Az alperes a perben viszontkeresetben kérte bányaszolgalmi jogának elbirtoklással történő megállapítását. Az alperes közben a bíróság döntésének bevárása nélkül bányaszolgalmi jog alapítása végett eljárásokat kezdeményezett az illetékes közigazgatási szervnél, mely a jogot megállapította. Az indítványozók a döntésekkel szemben peres eljárást indítottak a Győri Törvényszéken, mely 7.K.700.656/2020/27. számú közbenső ítéletével megállapította, hogy a bányaszolgalmi jog jogalapja fennáll, ezért ebben a körben a felperesek kereseteit elutasította. Az indítványozók a döntés ellen felülvizsgálati kérelemmel éltek a Kúriánál, mely Kfv.II.37.472/2021/2. számú végzésével a felperesek felülvizsgálati kérelmét visszautasította.
Az indítványozók álláspontja szerint az eljáró hatóság megsértette az Alaptörvény XXIV. cikkében foglalt tisztességes hatósági eljáráshoz való jogukat, mert határozatait a jogorvoslati határidők betartása nélkül hozta meg, döntéseiben indokolási kötelezettségének nem tett eleget, illetve az indítványozók kérelmeire, nem reagált, velük kapcsolatot nem tartott, holott az alperessel folyamatos kapcsolatban állt. Az indítványozók álláspontja szerint az ügyben eljárt bíróságok megsértették a XXVIII. cikkben foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz való jogukat, mert a jogszabályokat alaptörvény-ellenesen szűkítően értelmezték, illetve indokolási kötelezettségüknek nem tettek eleget..
.
Támadott jogi aktus:
  A Kúria Kfv.II.37.472/2021/2. számú végzése, a Győri Törvényszék 7.K.700.656/2020/27. számú közbenső ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
C) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_24184_2021_ind_egys_anonim.pdfIV_24184_2021_ind_egys_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2022.11.15 9:00:00 1. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2418_2021.pdfSz_IV_2418_2021.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. Kfv.II.37.472/2021/2 of the Curia (review of administrative decision, mining easement right)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .