Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02885/2021
Első irat érkezett: 07/20/2021
.
Az ügy tárgya: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvénnyel, valamint az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvénnyel módosított egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (hulladékgazdálkodás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
02/15/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszában a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek (a továbbiakban: Ht.) az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.), valamint az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvénnyel módosított egyes rendelkezései, illetve a Módtv. 49. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítását és pro futuro megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók hulladékgazdálkodási tevékenységet végző gazdasági vállalkozások, hulladékbirtokosok, átruházásra irányuló jogcím alapján - a hulladékgazdálkodási engedélyek korlátai között - a hulladék tulajdonjogát is megszerzik. A Ht. 2. § (1) bekezdés 26b. pontja alapján a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység során kezelt hulladékok vonatkozásában a koncesszornak vagy a koncesszori alvállalkozónak történő teljes átadási kötelezettséget állapít meg, ami az indítványozók álláspontja szerint a hulladékon fennálló tulajdonuk elvonásának, kisajátításhoz hasonló korlátozásának minősül, és önmagában is ellentétes az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésével. A módosítás nyomán a Ht. szerint ez az átadás kompenzációs igényt keletkeztet, azonban - az eredeti hulladéktermelőnek nem minősülő gazdálkodó szervezetek esetében - nem rendelkezik annak mértékéről és az eljárásrendről, így a tulajdonelvonással szemben nem biztosítja a teljes és azonnali kártalanítást. Tekintettel arra, hogy a kompenzáció lehetősége időben is korlátozott, illetve hogy az új kompenzációs rendszer okozta vagyoni hátrányokat a jogalkotó a hulladékgazdálkodóra telepíti, a támadott rendelkezések a XIII. cikk (2) bekezdésébe ütköznek.
Az indítványozók álláspontja szerint továbbá a módosítás nyomán a szabályozás elvonja az engedélyhez kötött, nem közszolgáltatási jellegű hulladékgazdálkodási műveleteket az indítványozóktól azáltal, hogy ezeket a - korábban piaci alapon végzett - tevékenységeket is a koncessziós rendszerbe emeli, ami az Alaptörvény M) cikk (1) bekezdése, a XIII. cikk és a XII. cikk (1) bekezdése sérelmével jár.
Az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése, illetve XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdése megsértését állítják végül a hulladékgazdálkodási eszközök átruházásával kapcsolatban megállapított korlátozó szabályokkal összefüggésben, amelyek alapján a speciális berendezések adásvételéhez a miniszter engedélye szükséges, ami ellen jogorvoslatnak nincs helye..
.
Támadott jogi aktus:
    a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 26b., 26c., 36c. pont, 32/B. §, 53/A. § (3) és (7) bekezdés, 53/E. § (5) és (7) bekezdés, 92/G. §, 92/H. § (4), (7) és (9) bekezdés
    egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvény 49. §
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (1) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2885_2_2021_Indkiegegys_szerk_anonim.pdfIV_2885_2_2021_Indkiegegys_szerk_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_2885_4_2021_Amicus_ITM_anonim.pdfIV_2885_4_2021_Amicus_ITM_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2022.02.15 14:00:00 3. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against certain provisions of the Act CLXXXV of 2012 on Waste, as amended by the Act II of 2021 amending certain Acts on energy and waste management and by the Act LXVIII of 2021 amending certain Acts on energy and public services (waste management)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.