Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00129/2019
Első irat érkezett: 01/21/2019
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 206.Kpk.50.045/2018/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (építésügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/06/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § alapján - a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 206.Kpk.50.045/2018/4. számú végzése megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozót - perbeli felperest - az illetékes hatóság kötelezte, hogy bontsa el szabálytalanul elhelyezett gépkocsitárolóját. A másodfokú hatóság az elsőfokú döntést helybenhagyta, a bíróság a felülvizsgálati kérelmet elutasította. A gépkocsi tároló elbontása ugyanakkor nem történt meg, ezért az indítványozót bírság megfizetésére kötelezték. A döntés ellen az indítványozó fellebbezett, a másodfokon eljárt kormányhivatal az elsőfokú döntést helybenhagyta. A döntés ellen a kérelmező felülvizsgálatot kezdeményezett. A bíróság a támadott végzésével az indítványozó felülvizsgálati kérelmét elutasította.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróság nem vette figyelembe a felülvizsgálati kérelmében előadottakat, nem állapított meg tényállást és nem tett eleget az indokolási kötelezettségének. A bírósági eljárást megelőzően sérült a tisztességes hatósági eljáráshoz való joga, mivel az eljáró hatóság részrehajló volt, valamint döntését nem indokolta. Álláspontja szerint sérült továbbá az emberi méltósága is, mivel a bíróság nem megfelelően kezelte a kérelmét. .
.
Támadott jogi aktus:
    Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 206.Kpk.50.045/2018/4. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
II. cikk
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_129_0_2019_inditvany_anonimizált.pdfIV_129_0_2019_inditvany_anonimizált.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.