Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01192/2020
Első irat érkezett: 07/09/2020
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 4.Pf.20.166/2020/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (birtokháborítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/16/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szegedi Törvényszék 4.Pf.20.166/2020/8. számú ítélete és a Szentesi Járásbíróság 8.P.20.120/2019/36. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérték az Alkotmánybíróságtól.
Az alperesi indítványozók ellen a felperes birtokvédelmi kérelmet terjesztett elő az illetékes jegyzőnél, aki a kérelmet elutasította. A felperes által 2010-ben indított birtokvédelmi eljárásban a felperes sérelmezte, hogy az ingatlanára az alperesek ingatlanáról átnövő, átnyúló illetve oda árnyékoló növényzetet, borostyánt és vadszőlőt az alperesek nem gondozzák. Az elsőfokú bíróság kötelezte az indítványozókat arra, hogy a növényzetet távolítsák el, nyírják vissza, illetve a jövőre nézve minden évben négy alkalommal a növény visszavágását, kapálását végezzék el saját költségükön. A fellebbezés folytán eljáró másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet nem fellebbezett részét nem érintette, a megfellebbezett rendelkezéseit helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint alapjogsértőek a bírósági döntések, ugyanis az ember és környezete szoros, egymásra kölcsönösen ható egységet alkot, a természeti és épített környezetünk védelmének egyik legfontosabb eleme a biodiverzitás megóvása. Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez, a tulajdon társadalmi felelősséggel jár. Kétségtelen tény az, hogy a tulajdonjog védelme alkotmányos alapjog, ezzel szemben a természeti erőforrások, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok védelme, mint közösségi jog primátust élvez, hiszen a tulajdonjog a piacgazdaság viszonyai között a magánérdek biztosítékául szolgál. A tulajdonos csak úgy gyakorolhatja azt, amennyiben nem jár más alkotmányos alapjogok sérelmével. Akkor, amikor az eljáró bíróságok az ítéleteiket meghozták, kizárólag a felperesnek az Alaptörvényben és ebből következően a Polgári törvénykönyvben biztosított magánérdekeit vették figyelembe, és figyelmen kívül hagyták az Alaptörvény P) cikkében biztosított környezetvédelmi szempontokat, továbbá az indítványozók tulajdonosi jogait és a sokszínű, egészséges környezethez való jogát.
Az elsőfokú bíróság egyáltalán nem vizsgálta a felperes kereshetőségi jogát, a másodfokú bíróság pedig azzal, hogy az elsőfokú bíróság döntését nem helyezte hatályon kívül az indítványozók jogorvoslathoz való jogát sértették. .
.
Támadott jogi aktus:
    Szegedi Törvényszék 4.Pf.20.166/2020/8. számú ítélete és a Szentesi Járásbíróság 8.P.20.120/2019/36. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
P) cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XXI. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1192_2_2020_Indegységes.anonim.pdfIV_1192_2_2020_Indegységes.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.11.17 14:00:00 3. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_1192_2020_.pdfSz_IV_1192_2020_.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 4.Pf.20.166/2020/8 of the Szeged Regional Court (disturbance of possession)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.