Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01405/2022
Első irat érkezett: 06/15/2022
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.333/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/04/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése és a 27. §-a alapján - a Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.333/2022/2. számú végzése és a Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjának 54.Bv.8611/2020/7. számú végzése, valamint a 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról 75. § (1) bekezdése, a 75/O. § (1)-(5) bekezdései, a 75/P. § (1) bekezdésének c) pontja és a 75/P. § (2), (4) és (5) bekezdései, a 75/R. § (1) bekezdése, a 133. § (4a) bekezdése és a 436/A. § (1) bekezdése, valamint a 436/A. § (3) bekezdésének b) és c) pontjai ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
Az indítványozó szabadságvesztés büntetését tölti. A fogvatartási körülmények miatt kártalanítási igényt terjesztett elő a Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja előtt. A kérelmet a bíróság részben alaposnak találta, így kártalanítást ítélt meg számára. A 2020. évi CL. törvénnyel módosított 2013. évi CCXL. törvény a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról (továbbiakban: Bv.tv.) szerint a kártalanításként megítélt összeget az Állami Büntetés-végrehajtási Intézet számlájára kell utalni, ha a kérelmező még fogvatartásban van. Az indítványozó előadta, hogy a számára megítélt kártalanítási összeget nem tudja felhasználni, mivel ahhoz szabadulásáig a Bv.tv. 133. § (4a) bekezdése szerint nem férhet hozzá. Az indítványozó fellebbezése nyomán a Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta.
Az indítványozó szerint a Budapest Környéki Törvényszék 54.Bv.8611/2020/7 számú végzése, valamint a Budapest Környéki Törvényszék, mint másodfokú bíróság 4.Bpkf.333/2022/2. számú végzése a visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmába ütközik; a visszamenőlegesen alkalmazott jogszabály rá nézve hátrányosabb elbírálást eredményez. A döntések sértik továbbá a tulajdonhoz való jogot, azáltal, hogy megakadályozzák az indítványozót abban, hogy az őt illető kártérítés felett szabadon rendelkezzen. Az indítványozó szerint sérült továbbá a törvény előtti egyenlőséghez való joga, gyermekeinek joga a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz azzal, hogy nem tudja őket az adott kártérítési összeggel támogatni..
.
Indítványozó:
  Kovács Zsolt
Támadott jogi aktus:
  a Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.333/2022/2. számú végzése, a Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjának 54.Bv.8611/2020/7. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
Q) cikk (3) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XIII. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XVI. cikk (1) bekezdés
XVI. cikk (4) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1405_5_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_1405_5_2022_Indkieg_anonim.pdfIV_1405_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_1405_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.06.06 9:00:00 2. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. 4.Bpkf.333/2022/2 of the Budapest Environs Regional Court (compensation due to detention conditions)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .