Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00852/2019
Első irat érkezett: 05/17/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.X.37.257/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (társadalombiztosítási ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 07/10/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.X.37.257/2019/2. számú végzése és a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.27.069/2018/9. ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy a Kormányhivatal 2016. június 28. napjától E minősítési kategóriájú rokkantsági ellátást állapított meg részére. Az indítványozó a társadalombiztosítási eljárásban fellebbezéssel élt, a másodfokú hatóság megváltoztatta az elsőfokú határozatot. Az indítványozó keresettel kérte, hogy az első- és másodfokú határozatot a bíróság helyezze hatályon kívül, és rokkantsági ellátását a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján állapítsák meg. Az előfokú bíróság álláspontja szerint az indítványozó keresete alaptalan, ezért azt elutasította. A felülvizsgálati eljárás során eljáró Kúria a felülvizsgálati kérelmet visszautasította arra hivatkozással, hogy az indítványozó nem jelölt meg befogadási indokot. Ezen eljárás az indítványozó álláspontja szerint alapjogsértő, ugyanis a jogalkotó plusz kötelezettséget ír elő a peres felek számára. Az indítványozó álláspontja szerint a tisztességes hatósági eljáráshoz való joga, valamint a jogorvoslathoz való joga sérült az eljárások során. .
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Kfv.X.37.257/2019/2. számú végzése
    Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.27.069/2018/9. ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_852_2019_amicus_Kúria. anonim.pdfIV_852_2019_amicus_Kúria. anonim.pdfIV_852_2_2019_ind.egys.anonim.pdfIV_852_2_2019_ind.egys.anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.