Ügyszám: III/02074/2017
.
Első irat érkezett: 11/14/2017
.
Az ügy tárgya: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 112. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (hallgatói jogviszony megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Bírói kezdeményezés (egyedi normakontroll eljárás)
.
Indítványozók típusa:bíró
.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az eljáró bíró - az Abtv. 25. § alapján, az eljárás felfüggesztése mellett - a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 112. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését, valamint a folyamatban lévő ügyben alkalmazhatóságának kizárása kimondását kérte az Alkotmánybíróságtól.
A perbeli felperes felnőttképzési szerződést kötött egy jogi egyetemmel, amelynek jogász szakára felvételt nyert. Az egyetem Felnőttképzési Központja (elsőfokú hatóság) a perbeli felperes hallgatói jogviszonyát törléssel megszüntette a támadott jogszabályi rendelkezés alapján amely kimondja, hogy meg kell szüntetni annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát 2016. szeptember 1-jével, aki tanulmányait 2006. szeptember 1-je előtt, többek között egyetemi szakon kezdte meg. A határozatot a másodfokú hatóság helybenhagyta, a hallgatói jogviszony helyreállítását nem engedélyezte. A perbeli felperes keresetében a határozatok hatályon kívül helyezését és új eljárás lefolytatását kérte, valamint az Alkotmánybíróság eljárásának kezdeményezését.
Az eljáró bíróság álláspontja szerint a támadott jogszabályi rendelkezés a jogállamiság, jogbiztonság és a visszaható hatály tilalmába ütközik, valamint sérti a hártányos megkülönböztetés tilalmát és a művelődéshez való jogot..
.
Támadott jogi aktus:
    a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 112. § (1) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
Q) cikk (2) bekezdés
I. cikk (3) bekezdés
X. cikk (1) bekezdés
X. cikk (2) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
III_2074_0_2017_indítvány_anonimizált.pdfIII_2074_0_2017_indítvány_anonimizált.pdf
.
.
..