Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01029/2022
Első irat érkezett: 04/22/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Jpe.II.60.037/2021/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (versenyfelügyeleti ügy, jogegységi panasz)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/13/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Jpe.II.60.037/2021/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
A GVH, mint indítványozó versenyfelügyeleti eljárást indított a felperesi online közösségi-média szolgáltatóval szemben. Az eljárás lezárásaként a GVH megállapította, hogy a weboldal a fogyasztókkal szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, mellyel megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdése szerinti tilalmat az Fttv. 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak megvalósításával. A jogsértés miatt 1.200.000.000,-Ft versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte a felperest. A felperes a GVH határozatával szemben keresetet nyújtott be. Az elsőfokú bíróság a GVH határozatát megsemmisítette. A Kúria az alperes kérelmére indult felülvizsgálati eljárásban az elsőfokú bíróság ítéletét hatályában fenntartotta. Ezt követően a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa az alperes jogegységi panaszát visszautasította, megállapítva azt, hogy a jogegységi panasz érdemben nem bírálható el, ugyanis illetékköteles, így a bíróságok szervezetésről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 41/C. § (6) bekezdés c) pontja alapján az illeték határidőben történő megfizetésének elmulasztására tekintettel a jogegységi panaszt visszautasította.
Az indítványozó a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa előtti panaszát a Bszi. 41/B. § (1) és (2) bekezdése együttes olvasatára alapította, mivel szerinte a Kúria, mint felülvizsgálati bíróság a Kfv.II.37.243/2021/11. számú ítéletével eltért két korábbi kártyás fizetés illetve mobiltelefon előfizetésekkel kapcsolatos döntésétől, ezzel elszakadva a korábbi joggyakorlattól. A Kúria panaszolt ítélete úgy tért el a korábbi döntései tartalmától, hogy azzal lerontotta a jogszabályok tartalmának ésszerű érvényesülését, másrészt az indítványozó súlyos jogsérelmét okozta, továbbá elzárta az indítványozó a Bszi. 41/C §-a szerinti jogorvoslati lehetőségétől. A Kúria továbbá figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy az indítványozó az Itv. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerint teljes személyes illetékmentességben részesül. Az indítványozó álláspontja szerint hatáskörét Alaptörvénybe ütközően korlátozták, a sérelmezett döntéssel az indítványozónak az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes hatósági eljáráshoz, továbbá a XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdésében foglalt tisztességes bírósági eljáráshoz és jogorvoslathoz való joga sérült..
.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Jpe.II.60.037/2021/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1029_0_2022_indítvány_anonim.pdfIV_1029_0_2022_indítvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_1029_11_2022_Amicus_anonim.pdfIV_1029_11_2022_Amicus_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2023.06.13 10:00:00 Teljes ülés
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the ruling No. Jpe.II.60.037/2021/5 of the Curia (competition supervision case, uniformity of law complaint)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.