Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00098/2020
Első irat érkezett: 01/20/2020
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.243/2019/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (a felülvizsgálati jogkör terjedelme)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
A jogi képviselővel eljáró indítványozó az Abtv. 27. § (1) bekezdés szerinti alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz az elsőfokú bíróság útján, amelyben a Kúria Kfv.I.35.243/2019/8. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte.
Az indítványozó az alapul fekvő adóügyi eljárás ügyfele, az adóhatósági határozatot közigazgatási perben megtámadó felperes. Az alapeljárás tárgya az a társasági adóval kapcsolatos jogvita volt, hogy az indítványozó luxemburgi illetőségű leányvállalatától kapott évközi osztaléka miként minősül az indítványozó magyar jog szerinti adókötelezettsége szempontjából. Az adóhatóság adókülönbözetet, adóbírságot és késedelmi pótlékot megállapító határozatának egyes pontjait a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - az indítványozó keresetének helyt adva - jogerős ítéletével hatályon kívül helyezte. A NAV a közigazgatási per alpereseként felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, amelynek nyomán a Kúria az indítványban támadott végzésében a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, és a bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasította.
Az indítványozó álláspontja szerint az adott ügy körülményei között a Kúria e végzése érdeminek minősül, mivel az elsőfokú bíróságnak a megismételt eljárásra vonatkozóan adott iránymutatásában a jogvita egyik fő kérdésében meghatározta az elsőfokú bíróság lehetséges döntésének tartalmát, ezzel elvonva az indítványozótól a jogorvoslathoz való, Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdés szerinti jogot és a bírósághoz forduláshoz való jogot. Az indítványozó sérelmezi továbbá a tisztességes bírósági eljáráshoz fűződő, Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésben biztosított jogának megsértését is, amennyiben a Kúria túlterjeszkedett a felülvizsgálati eljárás keretein, egyrészt mivel befogadta a bizonyítékok mérlegelésére alapított felülvizsgálati kérelmet, másrészt mivel olyan kérdésben is döntést hozott, amire a kérelem nem terjedt ki. Végül az indítványozó álláspontja szerint a Kúria végzése nem felel meg a tisztességes bírósági eljárás részjogosultságát képező indokoláshoz való jogból fakadó követelményeknek sem..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Kfv.I.35.243/2019/8. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_98_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_98_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.