Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02452/2022
Első irat érkezett: 11/07/2022
.
Az ügy tárgya: A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 14. § (2)-(7) bekezdése, (9) bekezdése, (11)-(13) bekezdése, (15), (18) és (20) bekezdése, valamint 15. §-a elleni alkotmányjogi panasz (pedagógussztrájk; még elégséges szolgáltatás mértéke)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/13/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozók - két, pedagógussztrájkot szervező és koordináló szakszervezet, valamint két, köznevelési intézményben dolgozó pedagógus - az Abtv. 26. § (2) bekezdése szerinti alkotmányjogi panaszukban a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény (a továbbiakban: Vtv.) több rendelkezése alaptörvény-ellenességének megállapítását és hatálybalépésére visszamenőleges megsemmisítését kérik.
A támadott rendelkezések meghatározzák a még elégséges szolgáltatások pontos tartalmát a köznevelési intézményekben tartott sztrájk esetén.
Az indítványozók előadják, hogy a 2022. június 1-jén hatályba lépő Vtv. általánossá tette a pedagógusok munkabeszüntetési jogát érintő korábbi átmeneti (a veszélyhelyzet idejére elrendelt) korlátozást. A támadott rendelkezések olyan tartalommal határozzák meg a még elégséges szolgáltatás mértékét, hogy így a sztrájk elveszti nyomásgyakorló funkcióját, azt érzékelhetetlenné teszi, és így kiüresíti az indítványozók sztrájkhoz való jogát, ami az Alaptörvény XVII. cikk (2) bekezdésében foglalt jog aránytalan korlátozását jelenti..
.
Támadott jogi aktus:
  a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 14. § (2)-(7) bekezdése, (9) bekezdése, (11)-(13) bekezdése, (15), (18) és (20) bekezdése, valamint 15. §-a
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XVII. cikk (2) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2452_0_2022_Inditvany_anonim.pdfIV_2452_0_2022_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.04.25 9:00:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2452_2022.pdfSz_IV_2452_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against section 14 (2) to (7), (9), (11) to (13), (15), (18) and (20) and section 15 of the Act V of 2022 on Regulatory issues in the Context of the Termination of the State of Danger (teachers’ strike; level of still sufficient services)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .