Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02609/2022
Első irat érkezett: 11/23/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.V.20.796/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (megbízási díj)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 01/11/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.V.20.796/2021/6. számú ítélete, a Fővárosi Törvényszék 57.Pf.637.438/2020/3. számú ítélete és a Budai Központi Kerületi Bíróság 17.P.24068/2014/74. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az eredetileg fizetési meghagyás kibocsátásával indult, az indítványozó ellentmondása folytán perré alakul eljárásban a felperes keresetében megbízási díj, annak törvényes kamatai és perköltség megfizetésére kérte kötelezni az indítványozót, mint alperest a köztük létrejött megbízási szerződés alapján.
Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az indítványozót a módosított kereset szerinti megbízási díj, kamatai, valamint perköltség megfizetésére.
A másodfokú bíróság - újfent megismételt fellebbezési eljárásban hozott ítéletével - az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint az ítéletek sértik a tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, ezen belül a törvényes és pártatlan bíróhoz való jogot, és a jogorvoslathoz való jogát. Nézete szerint ugyanis a magyar bíróság nem rendelkezett joghatósággal a jogvita eldöntésére, mert az ügyben a vaduzi székhelyű bíróság járhatott volna el. Az indítványozó előadása szerint a bíróságok rosszul ítéleték meg a tényállást, mert közte és a felperes között nem jött létre érvényes szerződés, és ezen nézetét a perben mindvégig fenntartotta. A tisztességes eljáráshoz való jogát látja sérülni abban, hogy a Kúria ítéletében az indokolási kötelezettséget sértő módon nem indokolta meg, miért jutott arra a megállapításra, hogy a saját korábbi végzésének indokolásától miért nem térhet el, továbbá az eljáró bíróságok számos indokolási szabályt megsértettek a tényállás, a jogszabályok időállapotának megállapítása körében..
.
Támadott jogi aktus:
  Kúria Pfv.V.20.796/2021/6. számú ítélete
  Fővárosi Törvényszék 57.Pf.637.438/2020/3. számú ítélete
  Budai Központi Kerületi Bíróság 17.P.24068/2014/74. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2609_0_2022_Inditvany.anonim.pdfIV_2609_0_2022_Inditvany.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .