Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01791/2018
Első irat érkezett: 12/07/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Bfv.I.603/2018/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (eljáró bíróság kijelölése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/07/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Bfv.I.603/2018/7. számú végzése, a Kecskeméti Törvényszék 1.B.213/2014/213. számú ítélete és a Szegedi Ítélőtábla Bf.II.788/2016/19. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy a törvényes bíróhoz való joga sérült azáltal, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnöke egy alaptörvény-ellenes jogszabály alapján, a tudomása nélkül, minden jogszabályi alapot nélkülözve a Fővárosi Törvényszék hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága helyett a Kecskeméti Törvényszéket jelölte ki eljáró bíróságként.
Az indítványozó álláspontja szerint ügyében nem a törvényes bíróság járt el, és ezzel sérült az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való joga..
.
Támadott jogi aktus:
  Kecskeméti Törvényszék 1.B.213/2014/213. számú ítélet, Szegedi Ítélőtábla Bf.II.788/2016/19. számú ítélet, Kúria Bfv.I.603/2018/7. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1791_1_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1791_1_2019_indítvány_anonim.pdfIV_1791_6_2019_indkieg_anonim.pdfIV_1791_6_2019_indkieg_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .