Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00895/2021
Első irat érkezett: 04/20/2021
.
Az ügy tárgya: A Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.Szk.16.414/2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyülekezési joggal visszaélés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/17/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó az Abtv. 27. § szerinti alkotmányjogi panaszt terjesztett elő a Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.Szk.16.414/2020/5. számú végzése ellen.
A támadott végzésében a bíróság hatályban tartotta a szabálysértési hatóság határozatát, amellyel az indítványozóval szemben gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési bírságot szabott ki.
Az indítványozó előadja, hogy - a szabálysértési határozatban és a bíróság döntésében foglaltakkal szemben - azzal, hogy társaival megjelent egy rasszizmus áldozataira való megemlékezés céljából bejelentett tüntetésen, nem egy be nem jelentett önálló tüntetést szervezett, hanem a bejelentett gyűléshez kívánt csatlakozni, mégpedig a "rasszizmus fehér áldozataira" való megemlékezés céljával. Álláspontja szerint a rendőrség ezt önkényesen megakadályozta, és e rendőri önkényre válaszul a hasonló nézeteket kifejezni kívánó társaival spontán gyűlésbe kezdtek. Mivel a bíróság ezt az érvelést nem fogadta el, az indítványozó azt állítja, hogy sérült a békés gyülekezéshez való joga..
.
Támadott jogi aktus:
    A Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.Szk.16.414/2020/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
VIII. cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_895_0_2021_Inditvany_anonim.pdfIV_895_0_2021_Inditvany_anonim.pdf
.
.
Összefoglaló a döntésről:
Összefoglaló a döntésről:
Az Alkotmánybíróság elutasította a Pesti Központi Kerületi Bíróság gyülekezési
jog tárgyában hozott végzése alaptörvény-elleneségének megállapítására és
megsemmisítésére irányuló indítványt. A támadott végzésében a bíróság hatályban
tartotta a szabálysértési hatóság határozatát, amely az indítványozóval szemben
gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési
bírságot szabott ki. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában előadta, hogy (a
szabálysértési határozatban és a bíróság döntésében foglaltakkal szemben)
azzal, hogy társaival megjelent egy rasszizmus áldozataira való megemlékezés
céljából bejelentett tüntetésen, nem egy be nem jelentett önálló tüntetést
szervezett, hanem a bejelentett gyűléshez kívánt csatlakozni, mégpedig a
„rasszizmus fehér áldozataira” való megemlékezés céljával. Álláspontja szerint
a rendőrség ezt önkényesen megakadályozta, és e rendőri önkényre válaszul a
hasonló nézeteket kifejezni kívánó társaival spontán gyűlésbe kezdtek. Mivel a
bíróság ezt az érvelést nem fogadta el, az indítványozó azt állította, hogy
sérült a békés gyülekezéshez való joga. Az Alkotmánybíróság határozatában
megállapította, hogy mivel az érintett személyeknek alapos okkal számolniuk
kellett azzal, hogy a bejelentett gyűlés szervezője nem fogja engedni a
gyűléshez való csatlakozásukat (pl. amiatt, mert kifejezni szánt véleményük
pont ellentétes tartalmú lett volna az eredeti gyűlés céljával), akkor a
csatlakozás elutasítása nem eredményezhetett számukra olyan váratlan helyzetet,
amely egy spontán gyűlés elkezdésére okot adhatott volna. Az ezzel ellenkező
következtetés épp a gyülekezéshez való joguk visszaélésszerű alkalmazását tette
volna jogszerűvé. Az eljáró bíróság tehát az Alaptörvénnyel összhangban döntött
úgy, hogy az indítványozó és társai cselekménye nem volt a spontán gyűlés
védelmi körébe vonható, így az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt
elutasította.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.11.23 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_895_2021.pdfSz_IV_895_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. 14.Szk.16.414/2020/5 of the Central District Court of Pest (abuse of the right of assembly)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.