Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00619/2020
Első irat érkezett: 03/25/2020
.
Az ügy tárgya: A Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.361/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sérelemdíj)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 06/17/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.361/2019/5. számú ítélete és a Nyíregyházi Törvényszék 1.P.20.104/2019/31. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó mint felperes sérelemdíj megállapítása iránt indított keresetet az alperesi bíróság ellen hivatkozással arra, hogy az eljárási cselekmények, mulasztások az eljárás egészét tekintve a per befejezését jelentősen késleltették és a tisztességes eljáráshoz való jogát sértették meg. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította, melyet a másodfokú bíróság helybenhagyott. Az indítványozó álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz való alapjogát és a jogorvoslathoz való alapjogát sértik a bírósági döntések, sérült a fegyveregyenlőség elve, a pártatlanság követelménye, a jogértelmezés alkotmányos követelménye, és az bíróságok az indokolási kötelezettségüknek nem tettek eleget. .
.
Támadott jogi aktus:
    Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.361/2019/5. számú ítélete és a Nyíregyházi Törvényszék 1.P.20.104/2019/31. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_619_2_2020_indkieg.anonim.pdfIV_619_2_2020_indkieg.anonim.pdfIV_619_0_2020_inditvany.anonim.pdfIV_619_0_2020_inditvany.anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.11.17 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_619_2020.pdfSz_IV_619_2020.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. Pf.I.20.361/2019/5 of the Debrecen Regional Court of Appeal (aggravated damages)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.