Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02056/2019
Első irat érkezett: 12/30/2019
.
Az ügy tárgya: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet 16. § (5) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (területalapú támogatás; túligénylés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése alapján - az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet 16. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és visszamenőleges megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól, az ügyben való alkalmazás kizárásával.
Az indítványozó egységes területalapú támogatás iránti kérelmet nyújtott be, amelynek az elsőfokú hatóság részben adott helyt. A másodfokú hatóság döntése nyomán megismételt eljárásban az indítványozó kérelem módosítást nyújtott be, amelyben igénylését némileg megemelte. Az elsőfokú hatóság adategyeztetésre hívta fel, az ezt követően is fennálló túligénylés miatt helyszíni ellenőrzést végzett, a túligénylést ennek során sem sikerült feloldani, ezért az igényelt területeket arányosan csökkentette. Mindezek alapján az elsőfokú hatóság az indítványozó kérelmének részlegesen adott helyt. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatot helybenhagyta, az indítványozó kereseti kérelmét a bíróság elutasította, a felülvizsgálati eljárás során a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. A sérelmezett jogszabály értelmében a jogosulatlan igénylés mindaddig fennáll, amíg hatóság vagy bíróság jogerős határozatával a jogosultságot nem igazolja.
Az indítványozó álláspontja szerint azonban a magyar jogrendszer nem ismer olyan jogvitát, amely a jogosultság igazolására alkalmas lenne, nézete szerint a birtokvédelmi per - birtoklásban zavarás vagy sértés hiányában - nem alkalmas a túligénylés jogosságának kimondására. A támadott rendelkezés tehát teljesíthetetlen feltételt követel, ami sérti a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való alapjogát..
.
Támadott jogi aktus:
    Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,
    valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet 16. § (5) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2056_3_2019_indkieg.egys.szerk_anonim.pdfIV_2056_3_2019_indkieg.egys.szerk_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.11.17 14:00:00 3. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_2056_2019.pdfSz_IV_2056_2019.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against Section 16 (5) of the VM Decree No. 22/2013. (IV. 8.) on common procedural rules for the mobilization in the year 2013 of certain funds financed from the European Agricultural Guarantee Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the central budget
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.