Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01346/2019
Első irat érkezett: 08/15/2019
.
Az ügy tárgya: A Nyíregyházi Törvényszék 1.Pf.20.263/2019/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsönszerződésből eredő tartozás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/24/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Nyíregyházi Törvényszék 1.Pf.20.263/2019/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy kölcsönszerződésből eredő tartozás megfizetése iránt indított perben az elsőfokú bíróság 1.116.449 Ft tőke és késedelmi kamat megfizetésére kötelezte. Az elsőfokú bíróság ítéletét a másodfokú bíróság helybenhagyta. Az indítványozó álláspontja szerint a felperes követelése elévült, másrészt pedig a szerződés nem jött létre érvényesen. Továbbá előadta, hogy a felperes jogelődje által alkalmazott kamatszámítás tisztességtelen.
Az indítványozó álláspontja szerint az ítélet indokolása hiányos, ezért sérti az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tisztességes eljáráshoz való jogát, valamint a bíróságok indokolási kötelezettség megsértésével a XXVIII. cikk (7) bekezdésben foglalt jogorvoslathoz való jogot is korlátozták. Előadta, hogy a Pp. hivatkozott szakaszainak figyelmen kívül hagyásával, valamint a fogyasztói szerződésre irányadó fordított bizonyítási teher mellőzésével megsértették az Alaptörvény II. cikkében foglalt emberi méltósághoz való jogát is..
.
Támadott jogi aktus:
    Nyíregyházi Törvényszék 1.Pf.20.263/2019/6. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
E) cikk (3) bekezdés
M) cikk (2) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
II. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk (1) bekezdés
25. cikk (3) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1346_0_2019_indítvány_anonim_fin.pdfIV_1346_0_2019_indítvány_anonim_fin.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2020.02.11 8:45:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the judgement No. 1.Pf.20.263/2019/6 of the Nyíregyháza Regional Court (debt arising from a loan contract)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.