Ügyszám: IV/02057/2016
.
Első irat érkezett: 12/20/2016
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.IV.20.750/2016/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (rendőr képmásának nyilvánossága)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
.
Indítvány befogadás:Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:05/02/2017
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 22.P.24.183/2014/9. számú ítélete, a Fővárosi Ítélőtábla 1.Pf.20.495/2015/6/II. számú ítélete és a Kúria Pfv.IV.20.750/2016/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadja, hogy a 2006-os rendőri jogsértések miatti - ezáltal a közérdeklődésre kétség kívül számot tartó - nyilvános tárgyaláson, a közfeladatukat ellátó, közpénzből fizetett rendőrségi jogtanácsosokról - mindennemű öncél nélkül, kizárólag a hiteles és pontos tájékoztatás végett - pár másodperc erejéig az indítványozó riporterként vágókép gyanánt videofelvételt készített, ez ezen videofelvétel az interneten is megtekinthető volt. Az érintettek képmáshoz fűződő személyiségi jogaik megsértése miatt bírósági eljárást kezdeményeztek az indítványozók ellen, amelynek során az indítványozókat sérelemdíj megfizetésére kötelezte a bíróság. A másodfokú bíróság a döntést helybenhagyta. A Kúria felülvizsgálati ítéletével a jogerős döntést hatályában fenntartotta.
Az indítványozók álláspontja szerint az elsőfokú, a jogerős és a felülvizsgálati ítélet is sérti az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésében biztosított véleménynyilvánítási és a IX. cikk (2) bekezdésében biztosított sajtószabadságot.
     .
.
Indítványozó:
  Dr. Gaudi-Nagy Tamás
  Almási Lajos
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Ítélőtábla 1.Pf.20.495/2015/6/II. számú ítélete, Kúria Pfv.IV.20.750/2016/8. számú ítélete, Fővárosi Törvényszék 22.P.24.183/2014/9. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
IX. cikk (1) bekezdés
IX. cikk (2) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2057_0_2016_indítvány.pdfIV_2057_0_2016_indítvány.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2017.05.02 17:00:00 2. öttagú tanács
.
..