Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00318/2020
Első irat érkezett: 02/18/2020
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.1902/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadságra bocsátás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 03/12/2020
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.1902/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a letöltendő szabadságvesztése időtartama alatt kifogástalan magatartást tanúsított, a sértett hozzátartozói számára tényleges anyagi kompenzációt nyújtott, bűncselekményét megbánta. Védője feltételes szabadságra bocsátását indítványozta, az elsőfokú bíróság a kérelemnek helyt adott, és az indítványozót - próbaidő kikötésével - feltételes szabadságra bocsátotta. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést megváltoztatta, és a feltételes szabadságra bocsátást mellőzte. A másodfokú bíróság döntésében hivatkozott arra, hogy az indítványozó a kriminalitás szempontjából veszélyeztetett társas közegbe kerülne vissza, ami törvénytisztelő életmód folytatása iránti szándékát veszélyeztetheti.
Az indítványozó előadja, hogy szülei szerény anyagi körülmények között élnek, de büntetlen előéletűek és törvénytisztelő életmódot folytatnak. Mivel más elítélt esetében a szegénység önmagában nem minősül kriminális veszélyeztetettséget megalapozó körülménynek, akkor a veszélyeztetettség oka kizárólag cigány származása lehet. Hivatkozik arra, hogy szabadságvesztése teljes tartama alatt mindent megtett annak érdekében, hogy bizonyítsa törvénytisztelő életmódra való készségét, ebben családja is támogatta. A cigány származása és a lakóhelye miatti veszélyeztetettségére hivatkozó, a feltételes szabadulás lehetőségétől megfosztó jogerős döntés ezért a diszkrimináció tilalmába ütközik és sérti a tisztességes eljáráshoz való alapjogát..
.
Támadott jogi aktus:
    a Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.1902/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
II. cikk
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_318_0_2020_inditvany_anonim.pdfIV_318_0_2020_inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.