Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01464/2019
Első irat érkezett: 09/13/2019
.
Az ügy tárgya: A Budapest Környéki Törvényszék 3.Bkf.421/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 09/25/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Budapest Környéki Törvényszék Bv. csoportja 14.Bv.2098/2018/13. számú végzése, valamint a Budapest Környéki Törvényszék 3.Bkf.421/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó a fogvatartás körülményei miatt nyújtott be kártalanítási keresetet a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokánál. Az elsőfokú bíróság a kérelmet szűk körben, a panasz megtételét megelőző 3 hónap időtartamban vizsgálta, az azt megelőző időszak vonatkozásában a keresetet - az indítványozó önhibájából eredő mulasztására hivatkozva - érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú végzést helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a vonatkozó rendelkezések nem írják elő azt, hogy a panaszt három havonta be kell nyújtani a kártalanítási eljárás során. A bíróságok törvénysértő jogértelmezése olyan döntésekhez vezetett, amelyek sértik az embertelen bánásmód vagy büntetés tilalmát, és az indítványozó tisztességes eljáráshoz fűződő alapjogát..
.
Támadott jogi aktus:
  a Budapest Környéki Törvényszék Bv. csoportja 14.Bv.2098/2018/13. számú végzése, valamint a Budapest Környéki Törvényszék 3.Bkf.421/2019/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
III. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1464_0_2019_inditvány_anonim.pdfIV_1464_0_2019_inditvány_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.11.17 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_1464_2019.pdfSz_IV_1464_2019.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .