Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02516/2015
Első irat érkezett: 08/04/2015
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 26.B.1751/2014/4. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.467/2015/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvád elutasítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 26.B.1751/2014/4. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.467/2015/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
A Fővárosi Főügyészség - a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt indult - eljárást megszüntető határozata elleni sértetti panaszokat a Legfőbb Ügyészség elutasította. Ezt követően terjesztett elő az indítványozó önkormányzat pótmagánvádat. A Fővárosi Törvényszék, majd a Fővárosi Ítélőtábla az önkormányzat vádindítványát elutasította (a 42/2005. (XI.14.) AB határozat megállapításaira is hivaktozással).
Az indítványozó szerint sérült az Alaptörvény XV. cikkében foglalt, törvény előtti egyenlőséghez fűződő joga azáltal, hogy indítványát az eljáró bíróságok az alapján utasították elő, hogy azt nem jogosultként nyújtotta be. Nézete szerint a bíróságok álláspontja, miszerint önkormányzat büntetőeljárásban mint pótmagánvádló nem léphet fel, alkotmányosan kifogásolható. A törvény előtti egyenlőség elvéből álláspontja szerint az következik, hogy a pótmagánvádló eljárási pozíciójából a tulajdonosi jogokat gyakoroló önkormányzatot se kerüljön kirekesztésre az önkormányzati vagyon sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén..
.
Támadott jogi aktus:
  a Fővárosi Törvényszék 26.B.1751/2014/4. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.467/2015/5. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
I. cikk (4) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2516_2_2015_ind_kieg_anonim.pdfIV_2516_2_2015_ind_kieg_anonim.pdfIV_2516_0_2015_inditvany_anonim.pdfIV_2516_0_2015_inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Összefoglaló a döntésről:
  Összefoglaló a döntésről:
  Az Alkotmánybíróság elutasította a pótmagánvád elutasítása tárgyában hozott
  bírósági döntések alaptörvény-ellenességének megállapítására és
  megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt. Az indítványozó önkormányzat
  az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben hűtlen kezelés bűntette miatt
  feljelentést tett, majd a nyomozás megszüntetését követően pótmagánvádat
  terjesztett elő. A vádindítványt a törvényszék arra hivatkozva utasította el,
  hogy azt nem jogosult terjesztette elő, mivel a helyi önkormányzatok
  közhatalmat gyakorolnak, így nem jogosultak pótmagánvád előterjesztésére. Ez az
  indítványozó álláspontja szerint sérti a törvény előtti egyenlőséget, valamint
  az indítványozó érvelése szerint az önkormányzati vagyon nem állami vagyon, két
  jól elhatárolható vagyontömegről van szó. Az Alkotmánybíróság határozatában
  hangsúlyozta egyrészről, hogy az önkormányzat a közfeladataira tekintettel
  rendelkezik tulajdonnal, másrészről pedig hogy a büntetőeljárás célja
  alapvetően nem a tulajdonhoz való jog védelme, hanem az állami büntetőigény
  érvényesítése. A büntetőeljárásról szóló törvény kifejezetten kizárja, hogy az
  állam vagy közhatalmat gyakorló szerv pótmagánvádlóként fellépjen, az alanyi
  oldalon pedig maga az Alaptörvény zárja ki, hogy a legfőbb ügyészen és az
  ügyészségen kívül más állami szervek vádlóként léphessenek fel, függetlenül a
  bűncselekmény, illetve az őket ért sérelem jellegétől. Összességében tehát nem
  azért nincs helye pótmagánvádnak az önkormányzat részéről a sérelmére
  elkövetett bűncselekmények esetén, mert az önkormányzati vagyon azonos lenne a
  Magyar Állam vagyonával, hanem azért, mert az önkormányzat jogállása szerint az
  állam része, ugyanabból az állami közhatalomból részesül, mint a központi
  állami szervezetek, ezért büntetőigénye az egységes állami büntető igény
  részeként csak az ügyészség által érvényesíthető. A pótmagánváddal
  összefüggésben az egyes sértettek, így egyfelől a természetes személyek, és
  egyes jogi személyek, másfelől a közhatalmat gyakorló szervek közötti
  különbségtétel miatt nem merülhet fel az Alaptörvény sérelme, mivel a
  különbségtétel éppen az Alaptörvényen alapul. Mindezek alapján az
  Alkotmánybíróság megállapította, hogy az ügyben eljáró bíróságok nem sértették
  meg az indítványozónak az Alaptörvényben biztosított törvény előtti
  egyenlőségéhez való jogát, ezért az Alkotmánybíróság az indítványt
  elutasította.
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.05.28 10:00:00 Teljes ülés
  2019.06.04 10:00:00 Teljes ülés
  2019.05.07 8:30:00 1. öttagú tanács
  2020.01.28 10:00:00 Teljes ülés

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the ruling No. 26.B.1751/2014/4 of the Budapest-Capital Regional Court and the ruling 2.Beüf.10.467/2015/5 of the Budapest-Capital Regional Court of Appeal (rejection of supplementary private prosecution)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .