Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01200/2018
Első irat érkezett: 07/24/2018
.
Az ügy tárgya: A Kúria Mfv.I.10.299/2017/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony jogellenes megszüntetése, fegyelmi eljárás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/18/2018
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.753/2010/72. számú ítélete, a Kúria Mfv.I.10.563/2015/13. számú részítélete, a Székesfehérvári Törvényszék 2.Mf.20.677/2016/11. számú ítélete, és a Kúria Mfv.I.10.299/2017/11. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó előadta, hogy fegyelmi eljárás során a kiszabható fegyelmi büntetések közül a legsúlyosabbat választva rendkívüli felmondással szüntették meg a munkaviszonyát. A fegyelmi tanács a fegyelmi határozatban az indítványozó által elkövetett vétkes kötelezettségszegést úgy említi, mint az Mt. 96. § (1) bekezdése szerinti vétkes kötelezettségszegés.
Az elsőfokú bíróság az indítványozó - munkaviszony megszüntetése tárgyában indult perében - keresetét elutasította. A másodfokú bíróság részítéletével az elsőfokú ítéletet részben megváltoztatta, és megállapította, hogy az alperes jogellenesen szüntette meg az indítványozó jogviszonyát, amely az ítélethozatal napján szűnik meg. A Kúria részítéletével a másodfokú bíróság döntését hatályon kívül helyezte, és a másodfokú bíróságot új eljárásra utasította. A másodfokú bíróság - az új eljárásban - az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. Az indítványozó felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a kereset tartalmi részével és a rendeltetésellenes joggyakorlással összefüggésben, amelynek során a Kúria a jogerős döntést hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint az eljáró bíróságok a bizonyítékokat átértékelték, más bizonyítéknak láttatták, az események valós időrendjét és egymáshoz való viszonyát megváltoztatták, amellyel megsértették az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát. Az indítványozó álláspontja szerint a vele szemben alkalmazott munkáltatói intézkedést nem fegyelmi eljárás során hozott fegyelmi határozatnak, az abban foglalt szankciót nem fegyelmi büntetésnek kellett volna tekinteni, hanem rendkívüli felmondásnak.
     .
.
Támadott jogi aktus:
  Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.M.753/2010/72. számú ítélet, Kúria Mfv.I.10.563/2015/13. számú részítélet, Székesfehérvári Törvényszék 2.Mf.20.677/2016/11. számú ítélet, Kúria Mfv.I.10.299/2017/11. számú ítélet
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Nemzeti Hitvallás
B) cikk (1) bekezdés
H) cikk (2) bekezdés
H) cikk (3) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1200_0_2018_inditvany_anonim.pdfIV_1200_0_2018_inditvany_anonim.pdfIV_1200_3_2018_ind_kieg_anonim.pdfIV_1200_3_2018_ind_kieg_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.05.12 14:00:00 3. öttagú tanács
  2020.05.19 14:00:00 3. öttagú tanács

  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .