Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02275/2022
Első irat érkezett: 10/07/2022
.
Az ügy tárgya: A Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.632.131/2022/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás, polgári ügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 11/30/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.632.131/2022/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó az alapvető jogait sértő fogvatartási körülmények miatt nyújtott be kártalanítási kérelmet. Kérelmét az elsőfokú bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság döntését helybenhagyta. A bíróságok döntésüket azzal indokolták, hogy a folyamatosan fogvatartott indítványozó nem terjesztette elő a 2013. évi CXL. törvény (Bv.tv.) 144/B. §-a szerinti panaszt a fogvatartási felelős szerv vezetőjéhez. Ezt követően alkotmányjogi panaszt terjesztett elő, melyet az Alkotmánybíróság 3471/2021. (XI. 12.) AB végzésével visszautasított. Az Alkotmánybíróság végzésének kézhezvételét követően kártalanítás iránti polgári peres eljárást indított jogi képviselő nélkül.
Az elsőfokú bíróság arra hivatkozva utasította vissza a keresetlevelét, hogy a Bv.tv. 10/A. § (4) bekezdése alapján a kártalanítás iránti igény attól a naptól számított hat hónapon belül érvényesíthető, amikor az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények megszűntek. Ez a határidő jogvesztő. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyta.
A másodfokú bíróság indokolásában arra hivatkozott, hogy a Bv. Csoport jogvesztő határidőn túl elhúzódó eljárásának e per szempontjából nem volt jelentősége. Az indítványozó véleménye szerint a bíróság nem vette figyelembe, hogy a fellebbezésében a Ptk. 6:654. §, 6:519. § szakaszaira hivatkozott. Az indítványozó véleménye szerint hiánypótlásra kellett volna felhívni a bíróságnak a Pp. 115. §-a alapján. Amennyiben a jogalap megjelölését figyelembe vette volna a bíróság, úgy kereseti kérelmét köteles lett volna elbírálni, ugyanis az 5 éves jogvesztő határidő nem telt el. A bíróság ezen felül az indokolási kötelezettségének sem tett eleget. A panaszolt jogerős végzés szerint az indítványozónak együttesen kellett volna megindítania két bírósági eljárást a Bv. Csoport és a PKKB felé, hogy kártalanítási igénye bizonyosan eredményes lehessen. Az indítványozó álláspontja szerint az alkotmányos elvárásba nem illeszthető a vagylagos-párhuzamos bírósági út, tehát a sérelmezett indokolás ellentétes az Alaptörvény jogállamisági, jogbiztonságot garantáló rendelkezéseivel. Az indítványozó előadása szerint a fentiek alapján a bíróság döntése az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdését, továbbá a III. cikk (1) bekezdésében, IV. cikk (4) bekezdésében és a XXVIII. cikk (1) bekezdésében foglalt alapjogait sérti. .
.
Támadott jogi aktus:
  Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.632.131/2022/3. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
III. cikk (1) bekezdés
IV. cikk (4) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2275_2_2022_Indegys_anonim.pdfIV_2275_2_2022_Indegys_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 13:00:00 3. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2275_2022.pdfSz_IV_2275_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint aimed at establishing the lack of conformity with the Fundamental Law and annulling the judgement No. 56.Pkf.632.131/2022/3 of the Budapest-Capital Regional Court (compensation due to detention conditions, civil law case)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .