Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01592/2016
Jelen ügyhöz egyesítve lett(ek) a következő ügy(ek): IV/01789/2017, IV/01936/2017, IV/02021/2017,
.
Első irat érkezett: 09/19/2016
.
Az ügy tárgya: A Bjt. és a Bszi. egyes rendelkezései, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.Kpk.45.731/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (bírói pályázat eredményével szembeni jogorvoslat)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (1) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
02/05/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (1) bekezdése, 27. §-a és 28. §-a alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.Kpk.45.731/2016/2. számú végzése, a Köztársasági Elnök 199/2016. (VI. 17.) számú határozata, az Országos Bírói Tanács 56/2016. (V. 10.) számú határozata, a bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 14. § (1) bekezdése, 15. § (2a) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, 18. § (1) és (4) bekezdése, 21. § (6) bekezdése és a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 148. § (1) bekezdése, továbbá 152. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint a Bjt. 16. § (2) bekezdése, 21. § (6) bekezdése és 21. § -a nem biztosít jogorvoslati lehetőséget a törvényszék elnökének vonatkozó (ún. rangsorfordítás) döntésével szemben, továbbá a Bjt. 14-21. §-ai nem biztosítják a kifogást előterjesztő félnek, hogy az összes pályázati eljárás iratanyagát megismerhesse, ami sérti a jogorvoslathoz való jogát.
Az indítványozó álláspontja szerint a Bjt. 15. § (2a) bekezdése azért sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert nem biztosítja azt, hogy a bírói tanács a pályázók meghallgatása előtt a pályázókat tájékoztassa arról, hogy a bírói tanács az ún. szubjektív pontok megállapításánál milyen szempontokat vesz figyelembe.
Az indítványozó álláspontja szerint a Bjt. 18. § (1) bekezdése azért alaptörvény-ellenes, mert nem biztosítja azt, hogy az OBH elnöke a köztársasági elnökhöz való felterjesztés tényéről tájékoztassa a rangsor első helyén álló pályázót, továbbá a Bjt. 18. § (4) bekezdése azért sérti a jogorvoslathoz való jogát, mert nem biztosítja az OBH elnökének a rangsor megváltoztatására vonatkozó döntésével szembeni jogorvoslat lehetőségét.
Az indítványozó álláspontja szerint a a Bjt. 14. § (1) bekezdése azért sérti a jogorvoslathoz való jogát, továbbá a nyilvosság és átláthatóság követelményét, mert nem írja elő a bíróság számára, hogy a beérkezett pályázati anayagokat a központi honlapján közzétegye.
Az indítványozó álláspontja szerint a Bszi. 148. § (1) bekezdése és 152. § (3) bekezdése azért sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát, mert a pályázat elbírálása során nem teszi lehetővé, hogy a bírói tanács ülésén a Bjt. 7. § (1) bekezdésében írt pályázat esetén, bárki, így a pályázatot beadó más személyek is részt vehessenek a másik pályázó meghallgatásán.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott bírói döntés azért sérti a tisztességes eljáráshoz való jogát, az egyenlő bánásmód követelményét és a jogorvoslathoz való jogát, mert az eljárt bíróság nem tett eleget indokolási és tényállástisztázási kötelezettségének, továbbá a bíróság - erre vonatkozó kérelme ellenére - nem bocsátotta rendelkezésére a jogorvoslati joga gyakorlásához szükséges iratokat, figyelemmel a vonatkozó pályázati eljárás iratanyagára is. Az indítványozó álláspontja szerint az OBH elnökével, mint kérelmezett féllel szemben benyújtott kifogás tárgyában az OBH elnökének igazgatási úton alárendelt bíróság és bíró dönt, ami sérti a pártatlan és tisztességes eljárás követelményét..
.
Támadott jogi aktus:
  a bírák jogállásról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 14. § (1) bekezdés, 15. § (2a) bekezdés, 16. § (2) bekezdés, 18. § (1) és (4) bekezdés, 21. § (6) bekezdés
  a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 148. § (1) bekezdés, 152. § (3) bekezdés

  a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.Kpk.45.731/2016/2. számú végzése
  a Köztársasági Elnök 199/2016. (VI. 17.) számú határozata
  az Országos Bírói Tanács 56/2016. (V. 10.) számú határozata
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
Q) cikk (3) bekezdés
R) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
R) cikk (3) bekezdés
T) cikk (3) bekezdés
I. cikk (1) bekezdés
I. cikk (2) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés
XII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXV. cikk
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
24. cikk (2) bekezdés c) pont
24. cikk (2) bekezdés d) pont
26. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1592_0_2016_inditvany.pdfIV_1592_0_2016_inditvany.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2019.02.05 16:00:00 3. öttagú tanács
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against certain provisions of Bjt. and Bszi. and the ruling No. 2.Kpk.45.731/2016/2 of the Budapest-Capital Administrative and Labour Court (legal remedy against the results of a judicial competition)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .