English

Hungarian
Ügyszám:
.
IV/01348/2019
Első irat érkezett: 08/15/2019
.
Az ügy tárgya: A Szegedi Ítélőtábla Bpkf.III.276/2019/10. számú ítélete és a Kúria az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról szóló 2/2019. számú BJE határozata elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 10/03/2019
.
Előadó alkotmánybíró: Czine Ágnes Dr.
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. § és 28. § (1) bekezdése alapján - a Szegedi Ítélőtábla Bpkf.III.276/2019/10. számú ítélete és a Kúria az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról szóló 2/2019. számú BJE határozatának megsemmisítését kérte.
Az indítványozó összbüntetési indítványát a bíróság elutasította. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítélete helybenhagyta.
Az indítványozó szerint sérült a jogbiztonság elve, mivel a támadott jogegységi határozat - mely valamennyi bíróság számára kötelezően értelmezi az összbüntetési eljárások során alkalmazandó anyagi jog meghatározásával kapcsolatosan a büntetőjog tartalmát - az összbüntetésbe foglalás megnyílásának időpontját jelöli meg olyan időpontként, mely kijelöli az összbüntetési eljérés során alkalmazandó anyagi jog tartalmát. Az indítványozó szerint a jogerős bírósági döntés és annak indokolását jelentő jogegységi határozat visszamenőleges hatályúnak minősül, a visszamenőleges hatály ebben az esetben egyértelműen ad malem partem jellegű, a támadott döntés és a jogegységi határozat nem áll összhangban a jogállamiság és jogbiztonság elvével..
.
Támadott jogi aktus:
  Szegedi Ítélőtábla Bpkf.III.276/2019/10. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_1348_3_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1348_3_2019_indkieg_anonimizált.pdfIV_1348_0_2019_inditvany_anonimizált.pdfIV_1348_0_2019_inditvany_anonimizált.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  A határozat száma: 3117/2020. (V. 8.) AB végzés
  .
  A határozat kelte: Budapest, 04/21/2020
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2020.04.21 9:00:00 1. öttagú tanács
  .

  .
  A határozat szövege (pdf):
  3117_2020 AB végzés.pdf3117_2020 AB végzés.pdf
  .
  A határozat szövege:
  .
  A határozat szövege:
   Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
   v é g z é s t:

   Az Alkotmánybíróság a Szegedi Ítélőtábla Bpkf.III.276/2019/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz tárgyában indult eljárást megszünteti.
   I n d o k o l á s

   [1] 1. Az indítványozó jogi képviselője (dr. Bartkó Róbert ügyvéd) útján az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a és 28. § (1) bekezdése alapján alkotmányjogi panasszal fordult az Alkotmánybírósághoz. Indítványában kérte a Szegedi Ítélőtábla Bpkf.III.276/2019/10. számú, az indítványozó összbüntetési indítványa alapján hozott ítélete és a 2/2019. Büntető jogegységi határozat (a továbbiakban: BJE) alaptörvény-ellenességének a megállapítását és megsemmisítését. Úgy vélte az indítványozó, hogy mind a Szegedi Ítélőtábla alkotmányjogi panasszal támadott döntése, mind pedig az annak alapját képező BJE tartalmát tekintve visszamenőleges hatályúnak minősül, és ezért sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése szerinti jogbiztonság követelményét.

   [2] 2. Az Alkotmánybíróság eljárása során az indítványozó – jogi képviselője útján benyújtott és – az Alkotmánybírósághoz 2020. április 1. napján érkezett beadványában bejelentette, hogy az alkotmányjogi panaszindítványt visszavonja.
   [3] Az Abtv. 59. §-a alapján az Alkotmánybíróság – az ügyrendjében meghatározottak szerint – kivételesen a nyilvánvalóan okafogyottá váló ügyek esetén az előtte folyamatban lévő eljárást megszüntetheti. Az Ügyrend 67. § (2) bekezdés c) pontja szerint okafogyottá válik az indítvány különösen, ha az indítványozó indítványát visszavonta.

   [4] 3. Az Alkotmánybíróság ezért az indítvány visszavonására tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint az alkotmányjogi panaszeljárást megszüntette.
     Dr. Juhász Imre s. k.,
     tanácsvezető alkotmánybíró
     .
     Dr. Juhász Imre s. k.
     tanácsvezető alkotmánybíró
     az aláírásban akadályozott

     dr. Czine Ágnes

     előadó alkotmánybíró helyett
     .
     Dr. Juhász Imre s. k.
     tanácsvezető alkotmánybíró
     az aláírásban akadályozott

     dr. Horváth Attila

     alkotmánybíró helyett
     .
     Dr. Juhász Imre s. k.
     tanácsvezető alkotmánybíró
     az aláírásban akadályozott

     dr. Sulyok Tamás

     alkotmánybíró helyett
     .

     .
     English:
     English:
     .
     Petition filed:
     .
     08/15/2019
     Subject of the case:
     .
     Constitutional complaint against the judgement No. Bpkf.III.276/2019/10 of the Szeged Regional Court of Appeal and the Decision BJE on the uniformity of criminal law No. 2/2019 of the Curia about the provisions of substantive criminal law applicable in the procedure of the merger of sentences (merger of sentences)
     Number of the Decision:
     .
     3117/2020. (V. 8.)
     Date of the decision:
     .
     04/21/2020
     .
     .