Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00953/2021
Első irat érkezett: 04/27/2021
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.VII.21.048/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szerződés létrejöttének megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/17/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Pfv.VII.21.048/2020/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó keresetet terjesztett elő az alperes ellen szerződés létrejöttének megállapítása és más jogcímek alapján. Az elsőfokú bíróság a kereseteket elutasította. Az indítványozó fellebbezése nyomán eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványozó felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, azonban a Kúria végzésével a felülvizsgálati kérelmet visszautasította, mivel a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet azonos jogi indokokkal hagyta jóvá, továbbá az indítványozó nem nyújtott be engedélyezés iránti kérelmet.
Az indítványozó álláspontja szerint a Kúria nem vette figyelembe a 2/2017. (IX. 13.) PK vélemény 11. pontjának iránymutatását, ami szerint a másodfokú bíróságnak egyértelműen, a Pp. 408. § (2) bekezdésére utalással rögzítenie kell ítéletében, ha az elsőfokú bíróság ítéletét azonos jogszabályi rendelkezésre és jogi indokolásra utalással hagyta helyben. A konkrét esetben ez nem történt meg, sőt az indítványozó nézete szerint a másodfokú ítélet indokolása lényegi kérdésben eltér az elsőfokú ítéletétől, a Kúria mégis visszautasította a felülvizsgálati kérelmet. Mindezek következtében sérült az indítványozó tisztességes eljáráshoz, a hatékony bírói jogvédelemhez és a jogorvoslathoz való joga..
.
Indítványozó:
    MAB Tarnóca Kft.
Támadott jogi aktus:
    Kúria Pfv.VII.21.048/2020/2. számú végzése
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés
25. cikk (3) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_953_0_2021_Inditvany.anonimizalt.pdfIV_953_0_2021_Inditvany.anonimizalt.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.10.12 9:30:00 2. öttagú tanács
.
A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
Sz_IV_953_2021.pdfSz_IV_953_2021.pdf
..
English:
.
Petition filed:
.
Subject of the case:
.
Constitutional complaint against the ruling No. Pfv.VII.21.048/2020/2 of the Curia (establishing the concluding of a contract)
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.