Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02001/2020
Jelen ügy egyesítve lett a következő ügyhöz: IV/00948/2020,
.
Első irat érkezett: 11/30/2020
.
Az ügy tárgya: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (születési nem anyakönyvezése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 26. § (2) bekezdés)
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 12/10/2020
.
Indítvány befogadás:
.
Indítvány befogadva.
.
Befogadás dátuma:
.
04/13/2021
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 26. § (2) bekezdés szerinti - alkotmányjogi panaszában az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 33. §-a, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) Módtv. 33. §-ával megállapított, illetve módosított rendelkezéseinek, valamint az egyes közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 315/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri.
Az indítványozó transznemű személy. Indítványában előadja, hogy az általa alaptörvény-ellenesnek tartott - a nem jogi elismerésére irányuló folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni rendelt - új szabályozás alapján a személyazonosító adatok nyilvántartásában a születési nemet kell nyilvántartani, ami a módosítás nyomán nem változtatható meg, ezért az indítványozónak a módosítás eredményeképpen immár nincs jogi lehetősége arra, hogy nevét, illetve az irataiban feltüntetett nemet megváltoztassa olyanra, amely összhangban van megjelenésével és amellyel azonosulni tud, és ez - közvetlenül a támadott jogszabályi rendelkezések hatályosulása folytán, bírói döntés közbejötte nélkül - az Alaptörvényben biztosított jogai sérelméhez vezet.
A fentiekkel összefüggésben az indítványozó emberi méltóságának, valamint magán- és családi élete tiszteletben tartásához való jogának megsértését állítja, továbbá arra hivatkozik, hogy a szabályozás sérti a jogállamiság elvéből levezethető jogbiztonság és normavilágosság követelményét..
.
Támadott jogi aktus:
    Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 3. § x) pont, 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpont, 69/B. § (3) bekezdés, 101/A. § (2) bekezdés
    egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról
    valamint ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XXX. törvény 33. §
    315/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet egyes közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 9. § (2) bekezdés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
II. cikk
VI. cikk (1) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2001_0_2020_Inditvany_anonim.pdfIV_2001_0_2020_Inditvany_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
IV_2001_2_2020_Minisztereln_állásfog_anonim.pdfIV_2001_2_2020_Minisztereln_állásfog_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2021.04.13 9:00:00 1. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.