Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00678/2019
Első irat érkezett: 04/15/2019
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.I.35.288/2018/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/20/2019
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.31.319/2017/3. számú végzése, a Fővárosi Törvényszék 1.Kpkf.670.004/2018/3. számú végzése és a Kúria Kfv.I.35.288/2018/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó álláspontja szerint azzal, hogy az eljáró bíróságok mindegyike azt állapította meg, hogy az indítványozó nem biztosította, hogy székhelyén minden esetben legyen olyan személy, aki jogosult a hivatalos iratok átvételére, megsértette a cégnyilvánosságról, bírósági cégeljárásról és végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 7. § (1) bekezdését. Az indítványozó azzal, hogy az adóhatóság hivatalos iratának kézbesítésekor nem tartózkodott a székhelyén olyan személy, aki az adóhatóság hivatalos iratának átvételére jogosult lett volna, az előbbi rendelkezés előírásait megszegte. A bíróság úgy minősítette, hogy az indítványozó az irat átvételét ráutaló magatartással megtagadta, akadályozta az adóhatóságot a jogai gyakorlásában. Továbbá elfogadta azt az adóhatósági álláspontot, hogy a másodfokú adóhatósági határozat 2016. december 29. napján került kézbesítésre, aminek következményeként az indítványozó a keresetindítási határidőt elmulasztotta és ezért az általa indított pert megszüntette.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok a per fenti indokok miatti megszüntetésével megsértették az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes hatósági eljáráshoz való jogát, a XXVIII. cikk (1) bekezdése szerinti tisztességes bírósági eljáráshoz való jogát, valamint a XXVIII. cikk (7) bekezdése szerinti jogorvoslathoz való jogát..
.
Támadott jogi aktus:
    Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 16.K.31.319/2017/3. számú végzés, Fővárosi Törvényszék 1.Kpkf.670.004/2018/3. számú végzés, Kúria Kfv.I.35.288/2018/6. számú végzés
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
Nemzeti Hitvallás
B) cikk (1) bekezdés
XXIV. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_678_0_2019_indítvány_anonim.pdfIV_678_0_2019_indítvány_anonim.pdf
.
.
Testületi ülések napirendjén:
.
Testületi ülések napirendjén:
2019.07.09 15:00:00 2. öttagú tanács
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.