Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02901/2022
Első irat érkezett: 12/21/2022
.
Az ügy tárgya: A Székesfehérvári Törvényszék 2.Pf.123/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tulajdonjog megállapítása)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/16/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Székesfehérvári Törvényszék 2.Pf.123/2022/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kéri az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó és tulajdonostársa, mint felperesek a tulajdonukat képező ingatlannal kapcsolatban kereseti kérelemmel éltek az elsőfokú bíróságon, melyben az elkerített földterületre vonatkozó elbirtoklás útján való tulajdonszerzésük megállapítását kérték. Jogi érvelésük lényege szerint a tulajdonjogukat úgy szerezték, hogy jogelődjeik az ingatlant az 1920-as évektől használták, a lakóépületet meg is vásárolták, a földterületre pedig törvényes elővásárlási joguk is volt. Figyelemmel arra, hogy a mindenkori tulajdonossal nem sikerült megállapodniuk, így úgy határoztak, hogy elbirtokolják az ingatlanrészt, tehát 15 éven át sajátjukként használták. Az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította, melyet a másodfokú bíróság helybenhagyott.
Az indítványozó álláspontja szerint a bíróságok az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdésében foglalt tulajdonhoz, és a XXVIII. cikk (1) és (7) bekezdése szerinti tisztességes eljáráshoz való alapjogát sérti, mert a bíróság nem azonos mércét alkalmazott a peres felekkel szemben, a keresetlevélbe rögzített előzményeket nem összességében vizsgálta, hanem egy-egy tényállítást kiragadva koncepciót állított fel, melyre tekintettel mellőzte a bizonyítási eljárást. A bíróság továbbá szemet hunyt a jogszabálysértő hatósági eljárások felett és a törvény kifejezett rendelkezését az ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonszerzésre vonatkozóan figyelmen kívül hagyta. .
.
Támadott jogi aktus:
  Székesfehérvári Törvényszék 2.P.123/2022/7. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
XIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2901_2_2022_Indegys_anonim.pdfIV_2901_2_2022_Indegys_anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.30 12:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2901_2022.pdfSz_IV_2901_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. 2.Pf.123/2022/ of the Székesfehérvár Regional Court (establishment of ownership)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .