Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00207/2023
Első irat érkezett: 01/26/2023
.
Az ügy tárgya: A Kúria Kfv.IV.37.394/2022/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építésügy, közigazgatási határozat felülvizsgálata)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/23/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Kfv.IV.37.394/2022/8. számú ítélete és a Győri Törvényszék 1.K.700.072/2020/60. számú ítélete ellen nyújtott be alkotmányjogi panaszt.
Az indítvány alapjául szolgáló ügyben az indítványozó bejelentéssel élt az illetékes építésügyi hatóságnál, ugyanis az indítványozó lakása alatt elhelyezkedő lakásban a lakó építési engedély-köteles munkálatokat folytatott, építési engedély hiányában. Az illetékes elsőfokú hatóság - szemle tartását követően - az építtetőt fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtására hívta fel. A hiánypótlással kiegészített kérelem nyomán a hatóság a fennmaradási engedélyt megadta, illetve a lakót bírság megfizetésére kötelezte. Az indítványozó fellebbezése nyomán a hatóság a másodfokú eljárásában az első fokon született döntést helybenhagyta. Az indítványozó keresetet nyújtott be az eljáró hatósággal szemben; az elsőfokú bíróság a keresetet elutasította. A Kúria a felülvizsgálati eljárásban az ítéletet hatályon kívül helyezte arra tekintettel, hogy nem adott elég teret a felperesi bizonyításra, és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította. A megismételt eljárásban az elsőfokú bíróság az indítványozó keresetét elutasította. A felülvizsgálati eljárás nyomán a Kúria a megismételt eljárásban hozott ítéletet hatályon kívül helyezte, mert álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a Kúria utasítását csak formai szempontból, tartalmilag nem teljesítette, és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította. A harmadik alkalommal lefolytatott elsőfokú eljárásban a bíróság - a Kúria felülvizsgálati eljárásban meghozott utasításainak eleget téve - elutasította az indítványozó keresetét. A Kúria a felülvizsgálati eljárást lezáró ítéletében a bíróság ítéletét helybenhagyta.
Az indítványozó álláspontja szerint a támadott döntések sértik a tisztességes bírósági eljáráshoz fűződő jogát, mert az eljáró bíróságok az Alaptörvény által meghatározott jogértelmezési keretből kilépve, önkényes módon hozták meg ítéletüket..
.
Támadott jogi aktus:
    a Kúria Kfv.IV.37.394/2022/8. számú ítélete, a Győri Törvényszék 1.K.700.072/2020/60. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
B) cikk (1) bekezdés
R) cikk (2) bekezdés
T) cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
28. cikk

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_207_0_2023_Inditvany_anonim.pdfIV_207_0_2023_Inditvany_anonim.pdf
.
.
..
English:
.
Petition filed:
.
.
Number of the Decision:
.
Date of the decision:
.
.
.