Hungarian
Ügyszám:
.
IV/02780/2022
Első irat érkezett: 12/12/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Pfv.I.20.298/2022/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 02/01/2023
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - az Egri Járásbíróság 17.P.20.203/2020/44. számú ítélete, az Egri Törvényszék 1.Pf.20.082/2021/22. számú ítélete és a Kúria Pfv.I.20.298/2022/3. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó végrehajtás megszüntetése iránti pert indított az alperes hitelező ellen, arra hivatkozott, hogy az árfolyamváltozásból eredő kockázattal kapcsolatos tájékoztatás hiányában az árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő szerződéses rendelkezés tisztességtelen, emiatt a szerződés érvénytelen. Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította, az ítéletet a másodfokú bíróság helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a bírósági eljárás során sérült a tisztességes tárgyaláshoz való joga, az önkényes mérlegelés tilalma, a hatékony jogorvoslathoz való joga, a fegyveregyenlőség elve, továbbá az ítéletek következtében sérült a hátrányos megkülönböztetés tilalma, a fogyasztói jogok biztosításához való alapjoga, valamint a tulajdonhoz való joga..
.
Támadott jogi aktus:
  Egri Járásbíróság 17.P.20.203/2020/44. számú ítélete
  Egri Törvényszék 1.Pf.20.082/2021/22. számú ítélete
  Kúria Pfv.I.20.298/2022/3. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (2) bekezdés
XIII. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (1) bekezdés
XV. cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_2780_0_2022_indítvány.anonim.pdfIV_2780_0_2022_indítvány.anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  .
  Testületi ülések napirendjén:
  2023.05.09 9:30:00 2. öttagú tanács
  .
  A döntés tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege: (pdf):
  Sz_IV_2780_2022.pdfSz_IV_2780_2022.pdf
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  Subject of the case:
  .
  Constitutional complaint against the judgement No. Pfv.I.20.298/2022/3 of the Curia (termination of enforcement procedure)
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .