Hungarian
Ügyszám:
.
IV/00677/2022
Első irat érkezett: 03/09/2022
.
Az ügy tárgya: A Kúria Gfv.VI.30.081/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsönszerződésből eredő tartozás)
.
Eljárás típusa: Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
.
Indítványozók típusa:érintett magánszemély vagy szervezet
.
Előadó alkotmánybíróra szignálás napja: 05/16/2022
.
Az indítvány lényege:
.
Az indítvány lényege:
Az indítványozó - az Abtv. 27. §-a alapján - a Kúria Gfv.VI.30.081/2021/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozó - alperes - kölcsönszerződést kötött egy pénzügyi intézménnyel személygépkocsi megvásárlása céljából. A szerződést a pénzintézet felmondta, és a követelését a felperesre engedményezte. Az engedményezett a tartozás és kamatai megfizetése iránt keresetlevelet terjesztett elő. Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az indítványozót a tartozás összegének és kamatainak a megfizetésére. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a fellebbezett részében helybenhagyta. A Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.
Az indítványozó álláspontja szerint a tisztességes eljáráshoz és jogorvoslathoz való jogot sérti, hogy érvénytelen szerződés alapján került sor a marasztalására, a bíróság az érvénytelenségi kifogását mellőzte..
.
Indítványozó:
  Kovács József
Támadott jogi aktus:
  Kúria Gfv.VI.30.081/2021/8. számú ítélete
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
.
Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:
M) cikk (2) bekezdés
XXVIII. cikk (1) bekezdés
XXVIII. cikk (7) bekezdés

.
Anonimizált indítvány (pdf):
IV_677_2_2022_ind_egys-anonim.pdfIV_677_2_2022_ind_egys-anonim.pdf
.
Egyéb mellékletek (pdf):
  .
  .
  .  .
  English:
  .
  Petition filed:
  .
  .
  Number of the Decision:
  .
  Date of the decision:
  .
  .
  .